Vores hav – Konsensuskonference

Hvor langt er vi villige til at gå for at sikre havmiljøet?

Et borgerpanel skal øge den offentlige opmærksomhed om det danske havmiljø og bringe borgernes holdninger ind i den politiske debat

Borgerne og havet
For de fleste af os er havet noget, vi beskuer fra strandkanten. Det er de færreste, der er specielt optagede af, hvad der udspiller sig på havet, eller hvordan vi forvalter brugen af det. Men forholdet mellem menneske og hav rummer mange problemstillinger, som sjældent når op til overfladen i den offentlige debat.
Der er mange menneskelige aktiviteter på havet: Fiskeri, havbrug, råstofindvinding, skibsfart, vindmøller, friluftsliv og meget mere. Fælles for dem er, at de både belaster havmiljøet og er afhængige af et sundt havmiljø. Det skaber en række dilemmaer. For hvilke aktiviteter er vigtigst? Og hvor stor en belastning af det danske havmiljø, er vi villige til at acceptere?
Det er nogle af de vigtige spørgsmål, som der er behov for at få debatteret i det offentlige.

Konsensus om havet
For at øge den offentlige opmærksomhed om havmiljøet og udvide den politiske debat med borgernes opfattelser og holdninger, benytter vi metoden Konsensuskonference.
Konsensuskonferencen er en demokratisk metode til at få borgeres kvalificerede input i en beslutningsproces. Borgerne får tilført viden, drøftet deres synspunkter og mulighed for at spørge eksperter til råds, så de til sidst er klædt på til i fællesskab at skrive en række anbefalinger. Borgerne bliver udvalgt, så de repræsenterer et bredt erfaringsgrundlag uden nogen særlig forhåndsviden og varierer på tværs af køn, alder, bopæl, uddannelse og interesser.

 

Hvad er en konsensuskonference?
Metoden er særligt velegnet til at involvere borgere i tekniske, kontroversielle og komplekse politiske problemstillinger. Den supplerer traditionelle beslutningsprocesser ved at skabe et møderum, hvor borgere kan mødes og udvikle informerede og velovervejede holdninger til samfundsrelevante emner.
Konsensuskonferencen blev første gang anvendt i 1987 og er sidenhen blevet anvendt med succes et utal af gange på emner som genteknologi, gensplejsede fødevarer, undervisningsteknologier, bilisme, behandling af barnløshed, miljø, overvågning og meget mere.
Den er sågar blevet anvendt i udlandet og har inspireret til udviklingen af mange andre demokratiske metoder.

En række formidlingsindsatser skal ligeledes bringe diskussionen på dagsordenen i den offentlige debat.

 

Find projektet hjemmeside: www.voreshav.dk

Projektet er finansieret af VELUX fonden