Borgerne skaber visioner for Aalborg Kommune

 – Borgerinddragelsesproces: Hvad er Aalborg Kommunes DNA?

Hvad kendetegner Aalborg Kommune i dag?
Og hvordan ser Aalborg Kommune ud i fremtiden?

Disse spørgsmål svarede borgerne i Aalborg Kommune på i efteråret 2018, hvor borgerne blev inviteret med ind i en visionsproces, der i sidste ende skulle identificere en ny fortælling om kommunen.

Kom ud i alle krogene

Teknologirådet bistod Aalborg Kommune i visionsarbejdet. Teknologirådet planlagde og gennemførte en række borgerworkshops, hvor 5 udvalgte borgergrupper gav deres bud på, hvad de synes, kendetegner Aalborg Kommune i dag, og hvilke ønsker de har for Aalborg Kommune i fremtiden. Kommunen ønskede at høre fra så mange forskellige borgere, som muligt, hvorfor både de nytilkomne i kommunen, de travle børnefamilier, de unge studerende, byens ældre samt de sårbare og socialt udsatte borgere blev inviteret og gav deres besyv med.

Borgertopmøde

Resultaterne fra de 5 borgerworkshops dannede grundlag for rammen for de spørgsmål, der senere i processen blev stillet på det store borgertopmøde, ’DNA Aalborg’, med 160 deltagende borgere fra Aalborg Kommune. Teknologirådet planlagde, i samarbejde med Aalborg Kommune, borgertopmødet, der løb af stablen d. 10. november 2018. Aalborg Kommune havde udvalgt borgerne til topmødet ved at udsende i alt 8000 invitationer til et repræsentativt udsnit af borgere på baggrund af alder, køn og bopæl.

På topmødet var det borgerne, der var i fokus. Det var deres erfaringer, meninger og prioriteringer, der kom frem i lyset via 3 debatrunder delt op i følgende kategorier: ’Aalborg i dag’; ’I hvilken retning skal Aalborg Kommune udvikles?’; og ’Konkrete initiativer til at fremme udviklingen’. Der var dialog i grupper, der blev besvaret spørgsmål på skrift, og der blev stemt elektronisk om en række på forhånd definerede spørgsmål.

Nuancerne kom frem

De 5 borgerworkshops og det afsluttende borgertopmøde gav samlet set et nuanceret billede af borgernes holdninger, erfaringer og ideer – der alt sammen gav et solidt grundlag for byrådets fremtidige arbejde omkring Aalborg Kommunes udvikling. I januar 2019 blev den nye grundfortælling samt 5 strategiske pejlemærker godkendt af byrådet.

Kombinationen af de to metoder sikrede dels, at visionsprocessen nåede bredt ud og involverede borgere, der ellers ikke så ofte kommer til orde, dels at der blev lyttet, rykket holdninger og erfaringsudvekslet, og endeligt, at arbejdet resulterede i konkrete forslag til initiativer, der politisk kan arbejdes videre med.

Teknologirådet har mere end 30 års erfaring med at bringe viden, holdninger og erfaringer i spil; bl.a. via små lokale workshops og store borgertopmøder. Vi er eksperter i at designe, lede og facilitere inddragelse via metodestærke processer. Book os til et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan drøfte muligheder og ønsker ud fra den konkrete situation, I står i, i jeres kommune.

 

 

 

 

 

 

Kontakter