Langsigtet og fleksibel klimatilpasningsplanlægning i Randers

april 22, 2020

I Danmark har vi mange kystnære områder, og da vi er et lavtliggende land, betyder det, at vi er særligt udsatte overfor stigende havstande, oversvømmelser og stormfloder, som er nogle af de problemer som klimaforandringerne medbringer.

Randers Fjord er netop et af disse områder, som er særligt sårbar og vil blive udfordret af klimaforandringerne. Fjorden er udpeget som et risikoområde af Oversvømmelsesdirektivet, og kommunen er derfor forpligtet til at forholde sig til de nuværende og fremtidige udfordringer med oversvømmelser.

Hos Teknologirådet vil vi bruge en dansk-tilpasset version af det Hollandske DAPP koncept (Dynamic Adaptive Policy Pathways), hvilket er blevet tilpasset af EU projektet FRAMES (Flood Resilient Areas by Multi LayEred Safety), til at udarbejde en overordnet adaptiv plan for håndtering af højt vand i Randers Fjordområdet. Projektet hedder Langsigtet og fleksibel klimatilpasningsplanlægning i Randers.

Tæt samarbejde

Projektet vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med fagpersoner fra Randers og Norddjurs Kommune for at sikre det bredeste udvalg af potentielle tiltag, som stemmer overens med de visioner for området begge kommuner har. På den måde sikrer vi, at klimatilpasningsplanerne i de respektive kommuner stemmer overens, og at de helhedsorienterede løsninger er kvalitetstjekket.

 

Projektet vil ende med at præsentere en handlingsplan, der indeholder en kort, mellem og lang planlægningshorisont, som skal præsentere en række mulige tiltag, som kan igangsættes for Randers Fjordområdet.

For borgerne i Randers Kommune er det essentielt, at der hurtigt igangsættes initiativer som disse, som skal kunne minimere risikoen ved oversvømmelser samt håndtere de fremtidige usikkerheder forårsaget af klimaforandringerne.