TITAN – Kunstig intelligens til bekæmpelse af desinformation

Informationsstrømmen har forandret sig, og det har konsekvenser. TITAN vil i samarbejde med borgerne, udvikle et teknologisk system som skal styrke den kritiske sans. 

Hvornår har du sidst delt en nyhed på dine sociale medier? Sociale medier og informationsteknologier så som apps har ændret vores forbrugsmønstre ift. nyheder og information. Der skal ikke mere end et enkelt klik med musen til for at have delt en artikel eller nyhed. Det bliver udnyttet af folk og organisationer, som bevidst forsøger at sprede falske oplysninger i samfundet. Dette fænomen kaldes for desinformation som i modsætning til misinformation er en betegnelse for spredning af helt eller delvist falsk information, som af afsenderen er spredt med henblik på at opnå en bestemt effekt. Ved desinformation er afsenderen fuldt ud bevidst om, at informationen er falsk, hvilket også kan gøre det svært at opdage for læseren. 

 Desinformation er et stigende problem, og de potentielle skader på vores demokratiske institutioner gør, at vi som samfund aktivt bør gøre en indsats for at bekæmpe fænomenet. En måde at bekæmpe desinformation på er, helt at undgå det bliver delt. Spørgsmålet er hvordan vi skelner mellem hvad der er faktuel information og hvad der ikke er. Det kræver at vi er tilstrækkeligt i stand til at vurdere og evaluere den information vi møder i vores hverdag. I dag findes der allerede en masse værktøjer, som kan hjælpe professionelle med at faktatjekke, men der findes ingen som er rettet mod at hjælpe almindelige borgere. Det vil TITAN ændre på.  

 

Udvikling af ny intelligens med inddragelse af borgere  

TITAN-projektet løber fra september 2022 til august 2025, og vil igennem disse tre år udvikle et system baseret på kunstig intelligens som skal guide borgere til at træffe deres egne, reflekterede vurderinger af information. Med det færdigudviklede TITAN-system vil borgere i Europa have et værktøj, som de vil kunne bruge til at styrke dem i deres kamp mod at blive vildledt af falsk information som bliver forsøgt spredt af forskellige organisationer og individer.  

Samskabelse er en essentiel del af udviklingen af TITAN, og Teknologirådet er ansvarlige for hele samskabelsesprocessen som vil finde sted på tværs af Europa. Formålet med samskabelsen er at sikre, at TITAN udvikles i overensstemmelse med europæiske borgeres ønsker og værdier, og samtidig imødekommer nogle af de bekymringer der kan være ved anvendelse af kunstig intelligens. TITAN vil sætte den brugerdrevne innovation i fokus og sikre at teknologier med kunstig intelligens skabes ud fra et menneskecentreret synspunkt.  

 

Kontakter