Territoria – En fælles vej til et fælles mål

Territoria projektet handler om regional ansvarlig forskning og innovation, og taler ind i den forandring europæiske samfund oplever i takt med globalisering, skiftende demografi og stigende teknologiudvikling.

Forskellige fokusområder

Territoria projektet tager udgangspunkt i 5 europæiske regioner, som alle er med til at formulere, forberede og udføre ’eksperimenter’ i egen region indenfor ansvarlig forskning og innovation. Projektet har særligt fokus på, hvordan man bedst inddrager befolkningen og relevante aktører i centrale spørgsmål, og dermed finder en fælles vej til et fælles mål.

Hvordan kan vi inddrage borgerne?

De 5 regioners fokusområder er forskellige og repræsenterer en regions særlige fokusområde – f.eks. hvordan man sikrer flere kvinder i STEM (de naturvidenskabelige) uddannelser – til hvordan man sikrer regional udvikling ved at tiltrække og fastholde unge studerende i lokalområdet.

Territoria kan ses som et eksperimenterende projekt, der søger at influere regionale strategier for innovation, ved at samle de rette aktører om specifikke emner relevant for regionen.

Regioner skal tænke globalt

Projektet henvender sig som udgangspunkt til den brede offentlighed, med et særligt fokus på kommunale og regionale instanser. Ved at inddrage en bred palet af aktører skabes løsninger, der tager højde for lokale og regionale behov, og som gør brug af den viden, der allerede findes lokalt og regionalt.

Begrebet RRI, ansvarlig forskning og innovation, er et hovedfokusområde i EU’s Horizon2020 projekter og har primært været brugt om forskningsprojekter. Det særlige ved Territoria og en håndfuld lignende projekter er, at man med disse projekter, forsøger at udbrede RRI-begrebet til de myndigheder, som er tættest på den regionale udvikling og innovation.

Projektet taler ind i den tid europæiske samfund befinder sig i, med fokus på det regionale, og hvor nye løsninger må findes i fællesskab med relevante aktører og ved at inddrage borgere i processen fra start.

Du kan læse mere om projektet her

 

Kontakter