Teknologi og globalisering

april 23, 2001

Tendensen til globalisering inden for teknologiudviklingen ses på en række forskellige områder. For eksempel kræver flere og flere bevillinger til f.eks. forskning, at ansøgerne har internationale samarbejdspartnere. Og inden for produktion af eksempelvis biler fremstilles de enkelte dele ofte vidt forskellige steder og i mange verdensdele.
Når teknologiudvikling på denne måde globaliseres afkobles den fra nationale normer og spilleregler. Mange nye teknologier kommer derfor til at udfordre eller overskride vores etiske grænser.
Vi præsenteres for en række nye teknologier, der hver især er mulige, men hvem skal opstille kriterier for, om de også er ønskelige? Kloning og xenotransplantation er blot to aktuelle eksempler.
Mere end nogensinde er der derfor brug for en bred debat om, hvilke teknologier vi ønsker at udvikle. En folkelig debat forudsætter folkelig indflydelse. Men indflydelsen på teknologi-spørgsmål bliver med globaliseringen mere og mere indirekte.

Teknologirådet har i november 2001 afholdt en international konference om disse problemstillinger. På den baggrund har vi udgivet et debathæfte med fokus på konsekvenserne af at teknologiudviklingen globaliseres i stadigt større omfang. Hæftet er velegnet til undervisningsbrug i gymnasiet. Der lægges op til debat om følgende spørgsmål:
Hvordan sikres nationalstatens og dens borgere indflydelse på teknologiudviklingen og forskningen når WTO og andre internationale aktører sætter spillereglerne?
Hvordan sikres folkelig debat om teknologianvendelse?
Hvordan tilgodeses nationale normer for teknologiudvikling?
Hvem holder så styr på, at produktionen foregår på en acceptabel måde og acceptabel for hvem?
Bliver der penge i at udvikle teknologier, der bryder de etiske grænser?
Er national teknologipolitik mulig i fremtiden?
Er borgerinddragelse blevet en illusion, eller hvordan sikres folkelig debat om teknologi-spørgsmål, der afgøres i fjerne institutioner?

Til højre på siden er der linket til debatoplægget “Den globale centrifuge”, som blev udarbejdet på baggrund af konferencen.