SUBSOL – beskyttelse mod saltvands-indtrængen

Verdens vandressourcer er under pres, blandt andet som følge af stigende forbrug, befolkningstilvækst og klimaforandringer. Størstedelen af verdens vandforbrug stammer fra landbruget og industrien og langt den største del af den ferskvandsressource der er tilgængelig for os ligger i grundvandet. Når grundvandsressourcen presses til det yderste, øges faren for forurening gennem indtrængen af saltvand fra havet i kystområderne.

 

 

 

EU-projektet SUBSOL beskæftiger sig med tre forskellige innovative løsninger, der kan beskytte grundvandet mod saltvands-indtrængen og dermed sikre fortsat indvinding af ferskvand – fx til vanding i landbruget. Teknologirådet vil, gennem inddragende metoder, undersøge potentialet for udbredelse af disse løsninger. Dette vil ske i 4 vidt forskellige lokaliteter: Falster i Danmark, Schinias i Grækenland, Dinteloord i Holland og Venice, Florida i USA.

De tre vandindvindingsløsninger (SWS field pilots) er illustreret i figuren nedenfor og muliggør regulering af balancen mellem ferskvand, brakvand og saltvand gennem op- og nedpumpning af vand.

Underjordiske vandindvindingsløsninger i kystzonen. (a) Freshmaker, (b) ASR-coastal (c) Freshkeeper.

 

På figuren er saltvandsforurening vist ved, at brakvandet (orange) trænger ind i ferskvandsressourcen (blå) ved op-pumpning af vand i kystzonen. Figuren viser, at forurening kan se forskellig ud afhængig af de underjordiske forhold og hvordan vand-magasinerne ligger, derfor er de tre løsninger også tilpasset til tre forskellige zoner på kysten, med hver deres forhold.

D. 8.-9. Oktober 2015 var Fonden Teknologirådet til opstartsmøde hos det hollandske firma KWR med de 14 andre partnerne på projektet, hvoraf 4 andre er danske (GEUS, Alphafilm, Orbicon og Robotek). Partnerne besøgte et hollandsk pilotprojekt, hvor teknologien ASR-coastal testes og det indvundne ferskvand bruges til vanding af drivhuse til tomat-produktion.

Besøg projektets hjemmeside. Home | SUBSOL

Kontakter