STING Pollinators – engagement af civilsamfundet i problematikken om nedgangen i vilde bestøvere

Projektet går ud på at udvikle metoder til borgerinddragelse i spørgsmål om biodiversitetskrisen, så vi kan løse den i fællesskab.

De vilde bestøvere er som så mange andre insekter truede, i det der kaldes den 6. masseuddøen. Det er især landbruget, omfanget og metoderne, der udgør grunden hertil. For at vi skal lykkes med at foregribe biodiversitetskrisen, er det vigtigt at alle forstår vores fælles tilknytning til de bestøvende arter, især vores fødevareproduktion som afhænger af bestøvning, men også at alle oplever at de kan bidrage til at løse krisen, og komme med inputs til strategier på mange niveauer. Således gøres det til et fælles samfundsprojekt, og ikke bare et projekt for fagfolk eller jordbrugere at redde de truede arter.

 

I foråret 2022 afholder vi derfor to arrangementer på jordbrug i Danmark, et økologisk og et konventionelt, i samarbejde med de lokale kommuner. Her deltager ca. 30 borgere, og udvikler lokale løsninger i dialog med landmændene. Teknologirådets rolle er at planlægge og facilitere disse arrangementer og dialoger, og herfra kunne uddrage virkningsfulde metoder til civilsamfunds engagement.

 

Projektet er en del af et større projekt i EU’s miljøagentur, hvor der fokuseres på at redde de vilde bestøvere, og Teknologirådet står for den danske deltagelse. 4 andre EU-lande deltager på lige fod.

Projektet startede i efteråret 2021 og slutter til sommer 2022.

Kontakter