RRI-LEADERS – forankring af ansvarlighed i regional og kommunal beslutningstagning.

Projektet handler om, hvordan ansvarlighed kan sættes i fokus for regional og kommunal beslutningstagning, med udgangspunkt i 4 europæiske kommuner og 1 region. Disse udarbejder gennem projektet en konkret handleplan for implementering af nye tiltag indenfor deres prioriterede politikområder, det kan være grøn omstilling, bæredygtig byudvikling, samt ungdomsarbejdsløshed og entreprenørskab. I handleplanen reflekteres konkret over, hvordan ansvarlighed indtænkes i implementering af tiltag i kommune og region. På den måde, kommer projektets handleplan til gavn for borgere i det pågældende lokalsamfund, ligesom projektet også inkluderer borgerinddragelsesprocesser i kommunerne og regionen.

RRI Leaders har fokus på at undersøge, hvordan ansvarlighed kan integreres i politikudvikling på regionalt og kommunalt plan. Dette gør projektet via en omfattende inddragelsesproces, som involverer virksomheder, borgere, universiteter og beslutningstagere, for at imødekomme løsninger på de forskellige udfordringer, samfund i Europa står overfor.

 

Projektet er den første af sin slags som sammenkobler principperne ansvarlighed i konkrete handleplaner for beslutningstagning i europæiske kommuner og regioner. Det er samtidig også et af de få projekter der har fokus på at anvende konceptet ansvarlig forskning og innovation i en lokal kontekst, hvilket gør projektet unikt i dets fokus og formål.

 

Den udfordring som projektet er sat i verden for at komme med løsninger på, handler om at kommuner og regioner gennemgår en proces, hvor de i dialog med interessenter overvejer etiske og ligestillingsmæssige aspekter af deres politikudvikling, og hvor de systematisk reflekterer over egne antagelser og aktiviteter for at styrke deres beslutningstagning og politikudvikling. Kort sagt, skal projektet minimere afstanden mellem ansvarlighed og politikudvikling i lokalsamfund.

 

Projektet inddrager en lang række interessenter, herunder offentlige institutioner, private virksomheder, samt civilsamfund og borgere. De forskellige interessenter inddrages på forskellige måder i løbet af projektet, f.eks. via løbende samarbejde, interviews og specifikke inddragelsesprocesser.

 

Projektet kommer først og fremmest til at gavne borgerne i de kommuner og regioner, som er med i projektet, da projektets resultater vil indgå i beslutningsprocesser i de respektive lokalsamfund. Dernæst kommer projektet til at gavne interessenter, der arbejder med ansvarlig beslutningstagning og vil bidrage til den vidensdeling – og udvikling som foregår på området i disse år.

 

Teknologirådets primære rolle i projektet er at støtte de regioner og kommuner der deltager i projektet med at forankre ansvarlighed i deres strategiudvikling. Dette gør vi på flere måder: Ved at udforme en skabelon for strategien, hvor vi løbende giver feedback på indholdet i takt med at projektet udvikler sig. Ved at udarbejde en metodemanuel for borgerinddragelse, som afholdes i hver region og kommune, og hvor borgernes anbefalinger efterfølgende analyseres og indarbejdes i strategien. Dertil har vi en løbende rolle i at kommunikere om projektet, ligesom vi afholder en workshop med fokus på vidensdeling mellem regioner, kommuner og eksperter.

 

Projektet startede i januar 2021 og slutter i december 2023, sammenlagt 3 år.

Læs mere om projektet, kommende begivenheder og publikationer her: www.rri-leaders.eu/

Kontakter