RiConfigure – nye konstellationer inden for forskning og innovation

Store, presserende samfundsproblemer kalder på innovative løsninger og nye måder at samarbejde på.

Hidtil har forskning, industri og den offentlige sektor i tæt samspil med hinanden domineret udviklingen af løsninger på samfundsproblematikker; en såkaldt innovationstrekant kaldet triple helix. Civilsamfundet har ikke aktivt deltaget i disse innovationsprocesser på trods af, at denne gruppe har et bredt spektrum af nye, kreative ideer til at løse samfundsproblemer. Derfor er det essentielt at inddrage civilsamfundet i forsknings- og innovationsprocessen for at få et bredere input, skabe en mere holistisk tilgang samt kunne identificere blinde vinkler i varetagelsen af samfundets interesser. RiConfigure-projektet vil derfor involvere denne hidtil oversete grupper i innovations- og forskningsprocesser – civilsamfundet.

 

Nye samarbejdsformer skal løse samfundsproblematikker
I og med at civilsamfundet aktivt skaber samfundet, er det væsentligt at inddrage denne gruppe. Derfor har den tidligere innovationstrekant, triple helix, fået et ekstra ben og er blevet til en quadruple helix. Innovationsprocessens DNA bør således bestå af fire grupper: den offentlige sektor, industrien, forskningen og civilsamfundet. Dog kan sådanne samarbejder føre forskellige samarbejdsproblematikker med sig på grund af forskellige interesser, og derfor agerer RiConfigure-projektet som en form for idéudveksling og rådgivning omkring forskellige metodiske og politiske greb til at få samspillet til at fungere og få de gode løsninger til at blive til virkelighed.

 

Social Labs – et studie i samarbejde
Dette arbejde bliver udført gennem fire workshops, såkaldte social labs, fordelt over to år, hvor forskellige projekter og cases, som har alle fire aktører i spil mødes og idéudveksler og bliver rådgivet i nye måder for samarbejde på tværs af interesser. De sociale labs vil tage udgangspunkt i de samarbejdsproblematikker, som aktørerne fra de valgte cases møder i deres daglige arbejde med projektet. Disse sociale labs skal derfor facilitere samarbejdsprocesserne på tværs af aktørernes interesser. Dette bliver gjort igennem forskellige metoder, som bliver præsenteret løbende og som skal forsøges implementeret i projekterne.

Dernæst vil det blive evalueret hvilke metoder, der fungerede og hvorfor – og hvilke, der ikke fungerede. Målet med det er at skabe best practices for forskning og innovation, så det kan inspirere andre projekter verden over til at inddrage civilsamfundet aktivt i innovationsprocessen.

 

Facts om RiConfigure

  • RiConfigure udføres af et konsortium af 11 organisationer fra Østrig, Holland, Tyskland, Colombia, Italien, Ungarn, Spanien og Danmark
  • RiConfigure er finansieret af den Europæiske Union under Europa Kommissionens program for forskning og innovation – Horizon 2020 under kontraktnummer 78804
  • RiConfigure startede i maj 2018 og løber over 36 måneder frem til april 2021

 

 

 

Du kan læse mere om projektet på http://riconfigure.eu/

Kontakter