Res-AGorA – ansvarlig forskning og innovation

juli 19, 2013

Hvilke rammer kan fremme udviklingen af ny teknologi, der kan bidrage til løsningen af store samfundsudfordringer uden at skabe nye risici? Det skal Teknologirådet hjælpe med at svare på i nyt stort EU-projekt om ansvarlighed i forskning og innovation.

Videnskab, forskning og innovation er bærende elementer i moderne samfund. Befolkningen og samfundet har en stigende forventning til at få adresseret kerneudfordringerne for fremtiden – såsom sundhed, bæredygtighed og klimaforandringer. Samfundet har samtidig rollen som drivkraft bag job og vækst på mange områder. Der er sideløbende en bekymring for de risicis og usikkerheder som innovation medbringer. Målet med Res-AGorA projektet er at udvikle nogle styringsmekanismer for ansvarlig forskning og innovation (responsible research and innovation, RRI) ud fra de praksisser, der er inden for den nyeste forskning og innovation.

Empiriske kerneelementer
Projektet består af tre empiriske kerneelementer, der er bragt sammen for at bidrage til de fremtidige styringsmekanismer inden for RRI: En serie af case studier der dybdegående undersøger nuværende RRI styringsmekanismer på tværs af teknologier, en systematisk lande monitorering, der skal formidles gennem en web portal og flere inddragende workshops med relevante interessenter. Projektet inddrager erfarne aktører på området hvilket sikrer, at konceptuelle idéer kan blive udfordret, og at praktisk viden og forskellige perspektiver vil blive taget til efterretning.

Forskning- og innovationspolitik
Gennem denne konstruktive tilgang bygger Res-AGorA projektet et robust beslutningsgrundlag ved at anerkende forskellige værdier og syn og aktivt støtte deltagelse af interessenter og offentligheden i et konstruktivt engagement i problemløsning på makro og mikro niveau. Res-AGorA projektet skal oplyse forskning- og innovationspolitik i Europa og bidrage til EU’s Horizon 2020 Framework programme.

Partnerne: The Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Universiteit Twente, Universita degli studi di Padova, Teknologirådet, Institut für höhere Studien und wissenschaftliche Forschung, The University of Manchester, Université de Marne La Vallee og Aarhus Universitet.

Links