Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden

I Danmark har vi behov for at prioritere den fremtidige anvendelse af landets areal. Byerne vokser ud i landskabet, der skal være plads til flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur skal have plads. Der er besluttet store udvidelser af skovområder og mere vild natur og det stigende hav gør det danske areal mindre. I et tæt befolket land som det danske er der lagt op til omfattende konflikter mellem mange modsætningsfyldte interesser.

 

Teknologirådet igangsatte i oktober 2014 et storstilet projekt om Danmarks fremtidige arealanvendelse. Projektet blev støttet af VELUX Fonden og havde til opgave at skabe grundlag for en bred offentlig debat om Danmarks areal i fremtiden. Opgaven var at frembringe synergier og foretage nødvendige prioriteringer for at undgå konflikter i tide. Projektet udarbejdede både anbefalinger til den nuværende anvendelse af Danmarks areal og kom med anbefalinger til nye muligheder i den fremtidige planlægning. Projektets afsluttende rapport og anbefalinger kan læses her.

Rådet til tinget i forbindelse med projektet

Fra Rådet til Tinget nr. 289, maj 2015 handler om projektets baggrundsanalyse, der er udarbejdet af Aalborg Universitet. Find nyhedsbrevet via biblioteket.

Fra Rådet til Tinget nr. 290, februar 2016 præsenterer resultatet fra borgertopmødet om Danmarks areal i fremtiden:
Bedre samspil, mere planlægning. Find nyhedsbrevet via biblioteket.

Fra Rådet til Tinget nr. 291, maj 2016 omhandler Folketingshøringen om Multifunktionalitet i det danske landskab afholdt den 7. april 2016. Find nyhedsbrevet via biblioteket.

Fra Rådet til Tinget nr. 294, maj 2017 omhandler projektets afsluttende konference: Debat af anbefalingerne. Find nyhedsbrevet via biblioteket.

Fra Rådet til Tinget nr. 293, november 2016 omhandler Folketingshøringen om Prioritering af arealanvendelsen – hvilke planlægningsredskaber skal i spil? afholdt d. 27. oktober 2016. Find nyhedsbrevet via biblioteket.

 

Kontakter