Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden

oktober 1, 2014

I Danmark har vi behov for at prioritere den fremtidige anvendelse af landets areal. Byerne vokser ud i landskabet, der skal være plads til flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur skal have plads. Der er besluttet store udvidelser af skovområder og mere vild natur og det stigende hav gør det danske areal mindre. I et tæt befolket land som det danske er der lagt op til omfattende konflikter mellem mange modsætningsfyldte interesser.

 

Teknologirådet igangsatte i oktober 2014 et storstilet projekt om Danmarks fremtidige arealanvendelse. Projektet blev støttet af VELUX Fonden og havde til opgave at skabe grundlag for en bred offentlig debat om Danmarks areal i fremtiden. Opgaven var at frembringe synergier og foretage nødvendige prioriteringer for at undgå konflikter i tide. Projektet udarbejdede både anbefalinger til den nuværende anvendelse af Danmarks areal og kom med anbefalinger til nye muligheder i den fremtidige planlægning. Projektets afsluttende rapport og anbefalinger kan læses her.

Aktiviteter i projektet

Fra Rådet til Tinget nr. 294, maj 2017 omhandler projektets afsluttende konference: Debat af anbefalingerne. Læs nyhedsbrevet om konferencen her.

Fra Rådet til Tinget nr. 293, november 2016 omhandler Folketingshøringen om Prioritering af arealanvendelsen – hvilke planlægningsredskaber skal i spil? afholdt d. 27. oktober 2016. Læs nyhedsbrevet her.

I maj 2016 deltog projektet på Naturmødet i Hirtshals. Se debatterne her.

Fra Rådet til Tinget nr. 291, maj 2016 omhandler Folketingshøringen om Multifunktionalitet i det danske landskab afholdt den 7. april 2016. Læs nyhedsbrevet her.

Grafisk fremstilling af borgernes ønsker til Danmarks fremtidige areal
.

Teknologirådet afholdte i samarbejde med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalget Folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab den 7. april 2016 på Christiansborg. Læs mere om høringen her.

Fra Rådet til Tinget nr. 290, februar 2016 præsenterer resultatet fra borgertopmødet om Danmarks areal i fremtiden:
Bedre samspil, mere planlægning. Læs nyhedsbrevet her.

Teknologirådet afholdte den 23. januar 2016 et storstilet borgertopmøde med 250 deltagere fra hele landet som i løbet af dagen debatterede, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. Se borgernes afstemningsresultater her.

Projektets baggrundsanalyse Kampen om m2 – prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark udkom i august 2015. Læs analysen her.

Fra Rådet til Tinget nr. 289, maj 2015 handler om projektets baggrundsanalyse, der er udarbejdet af Aalborg Universitet. Læs nyhedsbrevet her.

Den anden workshop i projektet blev afholdt i april 2015 for kommunal- og regionspolitikere, der diskuterede prioriteringer i fremtidens arealanvendelse. Læs mere om workshoppen her.

I januar 2015 blev den første workshop i projektet afholdt for eksperter og interessenter og havde titlen Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark. Læs mere om workshoppen her.