Politikforslag til flere gode år på arbejdsmarkedet

Forlængelsen af arbejdslivet slår igennem i disse år

Alle skal være aktive på arbejdsmarkedet i flere år. Det er ledetråden i de senere års tilbagetrækningsreformer. Siden 2014 er efterlønsalderen steget. I de kommende år sættes både efterløns- og pensionsalder op. På sigt skal tilbagetrækningsalderen hæves i takt med den stigende levealder.

Bedre arbejdsmiljø kræver en forstærket indsats

Efterløns- og pensionsalderen er ens for alle. Men alle er ikke lige, når det gælder muligheden for faktisk at få et langt og godt, produktivt og trygt arbejdsliv. Et par ekstra erhvervsaktive år kan være et gode for mange. Men mange andre gruer i dag for, om deres liv og helbred og arbejdsevne overhovedet kan holde frem til den nuværende tilbagetrækningsalder.

Det gælder mest for ufaglærte og faglærte (LO-medlemmer) og især for dem, der har kort uddannelse og belastende arbejde. Socialt er risikoen for at blive slidt ned i sit arbejde meget skævt fordelt. Størst er nedslidningen i de fag og brancher, hvor mange har fysisk hårdt og/eller psykisk belastende arbejde – og i brancher med mange arbejdsulykker.

Uden en forstærket indsats for bedre arbejdsmiljø kan hverken den enkelte eller samfundet som helhed høste de fulde fordele af tilbagetrækningsreformerne. Men den aftalte indsats for især at begrænse antallet af mennesker, der lider under overbelastning på grund af fysiske eller psykiske arbejdsmiljøproblemer eller rammes af arbejdsulykker, er slået fejl.

Et projekt om politiske anbefalinger til et forbedret arbejdsmiljø

Hvis flere år på arbejdsmarkedet skal blive til flere gode og produktive år for alle ansatte, kræver det en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. LO har udbedt sig et bud på konkrete politiske anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe af eksperter. Teknologirådet har nedsat ekspertarbejdsgruppen, som i dette arbejde repræsenterer sig selv og ikke deres organisationer.

Høring i Folketinget: Anbefalingerne til debat

De 14 konkrete anbefalinger kan ses i rapporten ”Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? – politikforslag om arbejdsmiljø og tilbagetrækning”, som blev offentliggjort januar 2018. Anbefalingsrapporten dannede grundlag for en høring i Folketinget den 11. januar 2018. På høringen stillede et panel af politikere spørgsmål og debatterede med arbejdsgruppen. Blandt politikerne var repræsentanter fra Beskæftigelsesudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget.

Du kan læse mere om anbefalingerne her

Du kan også kontakte projektleder Gy Larsen