Nye GM-planter – ny debat

Inden for de næste 10 år vil flere nye GM-planter muligvis være færdigudviklede og klar til dyrkning på danske marker. Planter, der kan producere medicin og industrielle kemikalier og nye typer prydplanter.

De sidste års debat om GM-planter har især rettet sig mod planter til foder- og fødevarebrug. Udviklingen af de nye GM-planter giver derfor grundlag for en ny debat og anledning til at inddrage borgere i en vurdering af teknologien.

Teknologirådet sammensatte derfor en borgerjury på 16 lægfolk. De har i foråret 2005 foretaget en vurdering af de nye GM-planter.
Borgerjuryen var samlet fra den 28. april til den 2. maj 2005, hvor de mødte viden- og holdningspersoner og drøftede fordele og ulemper ved de nye planter. Med baggrund i denne dialog traf borgerne deres egne afgørelser og præsenterede deres vurderinger og afstemningsresultater på Christiansborg den 2. maj.

En planlægningsgruppe har bistået Teknologirådet i udførelsen af projektet. Planlægningsgruppen deltog i udarbejdelsen af et skriftligt introduktionsmateriale til borgerjuryen, samt udvælgelsen af de eksperter, borgerjuryen mødtes med.

Den 1. marts blev der afholdt en workshop, hvor en række eksperter identificerede hvilke planter, der først kan være klar til dyrkning på danske marker, og diskuterede potentielle muligheder og konsekvenser ved de nye GM-planter.

Planlægningsgruppens medlemmer er:
* Hans Christian Bruun Hansen, professor, KVL
* Erling Jelsøe, lektor, TekSam, RUC
* Rikke Bagger Jørgensen, seniorforsker, Risø
* Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening
* Søren Mikkelsen, vicedirektør, Danmarks Jordbrugsforskning
* Finn Okkels, forskningsdirektør, POALIS A/S

I højre side er der en række links til materiale og dokumentation i forbindelse med projektet. Bl.a. den afsluttende rapport, borgernes introduktionsmateriale og eksperternes oplæg på borgerjurydagene.

 

Kontakter