Værebro Å – Vandløb og åer krydser kommunegrænser

Når vandet løber i landskabet, tager det sjældent hensyn til kommunegrænser, og derfor må udfordringer med oversvømmelser ofte løses ved samarbejde på tværs af grænser. Det var med denne erkendelse, at Teknologirådet opsøgte kommunerne og forsyningsselskaberne i vandoplandet til Værebro Å. Åen løber gennem seks kommuner i Region Hovedstaden og en kommune i Region Sjælland, og fremadrettet er der mange udfordringer relateret til klimaforandringer og potentielle oversvømmelser. Det nuværende projekt Vandoplandsbaseret samarbejde på tværs af kommunegrænser afsluttes i sommeren 2019, men det vil lægge op til en videre fælles klimatilpasning og arealplanlægning af vandoplandet i fremtiden.

Fælles udpegning af udfordringer og løsninger

I et tidligere projekt med Teknologirådet, Dansk Byplanlaboratorium og CONCITO er ønsker til og barrierer for et vandoplandsbaseret samarbejde blevet kortlagt sammen med kommunerne. På den baggrund er det nuværende projekt blevet formuleret sammen med de tre forsyningsselskaber. Projektet skal resultere i

 1. Et fælles overblik og indsamling af hydrauliske data for vandoplandet, som kan danne grundlag for en fælles hydraulisk model
 2. Et fælles overblik over nuværende og fremtidige planer for arealanvendelse i vandoplandet
 3. Modeller og redskaber til tværkommunale samarbejder på vandoplandsniveau

Projektet vil bestå af to spor, der i praksis vil være integrerede forløb, og tilsammen føre til de efterspurgte resultater. Det fælles hydrauliske dataoverblik opnås i et teknisk spor, som ledes af de tre forsyningsselskaber sammen med en ekstern rådgiver. Til dette spor vil DMI blive involveret i forbindelse med det Klimaatlas, de er ved at udarbejde. Det andet spor har mere fokus på dialog og indsamling af plangrundlag, og denne del af projektet ledes af en projektgruppe bestående af Teknologirådet (koordinator), Dansk Byplanlaboratorium og Teknologisk Institut.

Startskud til fælles klimatilpasning og planlægning

Projektet vil danne grundlag for fælles løsninger af kommende udfordringer, og således vil der efter projektafslutning være etableret et grundlag for flere fælles aktiviteter mellem kommunerne og forsyningerne. Af disse er det oplagt at udvikle en fælles hydraulisk model ud fra de indsamlede data, så alle har et fælles videngrundlag. Derudover er der lagt op til at diskutere udfordringer og muligheder relateret til fremtidig arealanvendelse i oplandet, hvilket naturligt vil involvere inddragelse af interessenter og borgere.

Kogebog for tværkommunalt samarbejde

Det er ikke kun ved Værebro Å, at fremtidige klimaudfordringer må løses på tværs af grænser, og derfor vil projektet udarbejde en slags ’kogebog’ med konkrete erfaringer omkring metoder, barrierer og redskaber til vandoplandsbaseret klimatilpasning, som vil kunne benyttes andre steder. Projektet vil desuden inddrage erfaring og viden fra andre nuværende og tidligere projekter.

Projektet har mange deltagere udover projektgruppen.

De syv vandoplandskommuner er:

 • Egedal kommune
 • Gladsaxe kommune
 • Furesø kommune
 • Ballerup kommune
 • Herlev kommune
 • Roskilde kommune
 • Frederikssund kommune

De tre forsyningsselskaber er:

 • Novafos
 • HOFOR
 • Fors

Desuden deltager DMI og Region Hovedstaden, der vil bidrage med input til processen.

Projektet støttes økonomisk af den Regionale Taskforce for Klimatilpasning og Forsikring og Pension.
Læs de afsluttende rapporter her og her

Kontakter