Morgendagens transportbrændstoffer – danske perspektiver

september 15, 2005

Transportsektorens problemer omfatter både forsyningssikkerhed og miljøbelastning. Transportens olieafhængighed gør transportsektoren meget sårbar i forhold til et fremtidigt olieforsyningsproblem – og har alvorlige konsekvenser for både det lokale og det globale miljø. Der skal overvejes hvilke alternativer, der findes til benzin og diesel.

Der efterspørges fra flere sider en ny og kvalificeret politisk debat, hvor den aktuelle viden om biobrændstoffer inddrages i en samlet samfundsøkonomisk afvejning af fordele og ulemper.

 

Formål med projektet

Dette projekt skal bidrage til en ny debat om potentialer og udfordringer i forbindelse med alternative brændstoffer på transportområdet – med særligt fokus på biobrændstoffer.

 

Metode

Projektets metode er et arbejdsgruppeprojekt, hvor danske eksperter og aktører, som på forskellig vis har viden om og interesser i udviklingen indenfor biobrændstoffer og andre fornybare brændstoffer, inddrages i Teknologirådets arbejde. Arbejdsgruppen skal formulere en fælles vurdering af, hvilke fremtidige satsninger der kan anbefales indenfor området biobrændstoffer og andre fornybare brændstoffer til transportformål.

 

Arbejdsgruppen

I projektets arbejdsgruppe deltager:

  • Bruno Sander Nielsen, Landbrugsrådet
  • Michael Mücke Jensen, Oliebranchens Fællesrepræsentation
  • Troels Hilstrøm, Biocentrum-DTU
  • Leo Nielsen, Teknologisk Institut
  • Niels Henriksen, Elsam
  • Morten Gylling, Fødevareøkonomisk Institut
  • Niels Langvad, BioGasol Aps
  • Peter Marcus, Institut for Miljøvurdering
  • Jørgen S. Lundsgaard, IRD Fuel Cells

 

Tidshorisont og status

Der er udgivet et katalog over 5 alternative transportbrændstoffer og et nyhedsbrev januar 2007.