MISSIONS – Nye store EU initiativer har borgerne med ved bordet

september 22, 2020

EU laver nye storsatsninger indenfor forskning, og borgerne skal være med til at bestemme

 

 

Manden på månen

Delvist inspireret af Apollo 11 missionens mål om at sætte en mand på månen, har EU Kommissionen lanceret EU missionerne, som skal adressere nogle af de helt store samfundsmæssige udfordringer.

EU Kommissionen har således defineret følgende fem områder der får hver deres mission:

  • Bekæmpelse af kræft
  • Tilpasning til klimaforandringer
  • Grønnere og smartere byer
  • At sikre jordbundens sundhed samt fødevarer, og
  • Beskyttelse af vores have, søer og vand.

 

Hver mission vil blive organiseret som et flagskibsprojekt, som er kæmpestore, multidisciplinære forskningsprojekter, der har som mål at lave forskning og innovation der skaber ny viden og teknologi, samt konkrete løsninger og forslag til politisk handling.

 

Missionen om borgerinddragelse

EU Kommissionen har en målsætning om at inddrage borgerne mere aktivt i dens arbejde, og har derfor besluttet at involvere de europæiske borgere i at definere hvad hver af de fem missioner skal fokusere på indenfor deres emneområde.

Til det formål har der over sommeren 2020 været afholdt borgerinddragelsesevents i 10 Europæiske lande, to om hver af de fem missions, som alle pga. COVID-19 har været afholdt online. Ved hvert event deltog 50 borgere der var udvalgt så de så vidt muligt repræsenterede den demografiske og geografiske diversitet i det enkelte land.

Hvert event skulle afsøge hvad borgerne i det pågældende land havde af håb og bekymringer indenfor missionens emneområde, hvad de prioriterede som de vigtigste problemområder og hvad deres anbefalinger og forslag til den enkelte mission var.

 

Teknologirådets borgerinddragelsesprocesser

VO Europe er koordinatorer af projektet og har hyret Teknologirådet som internationalt anerkendte eksperter i facilitering af borgerinddragelsesprocesser og i metoder til at inddrage borgere.

Hver mission har et Mission Board, og Teknologirådets opgave har været for to af de fem missions, tilpasning til klimaforandringer samt beskyttelse af vores have, søer og vand, at designe en online proces hvor borgerne dels kan give udtryk for deres egne holdninger håb og bekymringer ift. området, samt forholde sig til det arbejde som det pågældende Mission Board har lavet med at designe deres mission hidtil. Til mission inddragelserne blev der anvendt en kombination af de tre værktøjer Zoom (til præsentationer og oplæg, samt debat mellem borgerne), Decidim (til generering af forslag og afstemning) og Mural (til brainstorm).

 

Målet er at finde løsninger

Næste skridt er en åben konsultation hvor alle Europæiske borgere inviteres til at dele deres idéer om hvad der er vigtigt at gøre eller prioritere.

Processen med de 10 events har også fungeret som pilotfase, hvor forskellige metoder og værktøjer kan testes af, med henblik på også at involvere borgerne i de fem missions, der starter i 2021.

 

Målet med de fem missions er at de skal skabe løsninger på store samfundsmæssige problemstillinger, og ved at drage borgerne ind i processen med at definere fokus for hver af de fem missioner skabes der en bedre forståelse for hvad det er for nogle problemstillinger der opleves som vigtige af det bredere samfund.

Det giver mere kvalificerede bud på hvad der er vigtigt, fordi det ikke kun er forskeres kæpheste der bliver reddet, men mest af alt fordi borgerne repræsenterer en langt bredere samfundsmæssig berøringsflade end forskerne gør, og kan derfor repræsentere langt flere aspekter på det enkelte område.

Herudover hviler det på det demokratiske princip, at fordi disse udfordringer er noget der angår os alle sammen, og som vi alle sammen vil komme til at mærke konsekvenserne af, derfor skal arbejdet med at definere løsninger på dem ikke være forbeholdt forskere, embedsmænd, politikere og andre beslutningstagere.

 

Dertil kommer at man skaber større samfundsmæssigt ejerskab til missionerne og deres løsninger, fordi man har involveret det bredere samfund i at definere dem.

 

Brug erfaringen og viden om værktøjer

De fem missions vil blive lanceret som selvstændige flagskibsprojekter, ligesom Human Brain Project, der løber over flere år og har både flere partnere og foci end normale EU forskningsprojekter.

I arbejdet med at designe processen har Teknologirådet draget på sine erfaringer fra tidligere processer og projekter med digital og online inddragelse, som f.eks. EuropeSay on AI, AI360, Strategic Foresight, CIMULACT, EUth, SurPRISE and DESSI.