LICROX – Fremtidens bæredygtige energisystem

Klimakrisen viser, at vi står med et presserende behov for at udfase fossile brændsler og omstille til et bæredygtigt energisystem hurtigt. Heldigvis er den grønne omstilling i Europa i fuld gang, og særligt elektrificeringen af vores samfund er i rivende udvikling. Men skal vi sikre et bæredygtigt energisystem, skal vi også tage højde for de sektorer, hvor elektrificeringen ikke er ligetil. Det er udgangspunktet i projektet LICROX, der arbejder med SolarFuel som fremtidens flydende vedvarende brændstof.

For at skabe fremtidens bæredygtige energisystem skal vi have flere teknologier med. Det er ikke nok at arbejde med de konventionelle sol- og vindteknologier, der i dag giver os store mængder grøn strøm i stikkontakten. For hvad med de infrastrukturer, som vi ikke uden videre kan koble til elnettet. De steder som i dag bruger fossile ressourcer som fx den tunge industri, dele af transporten og produktionen af forbrugsvarer og kemi.  

Vi har brug for både bæredygtigt producerede brændstoffer, og andre produkter som industrien i dag er afhængig af. Teknologien der kan sikre det hedder Solar-to-Fuel, hvilket vil sige sol-brændstof. Kort fortalt handler det om at skabe et vedvarende brændstof, som er flydende og derfor ikke afhængigt af at skulle kobles til et elnet.  

I projektet LICROX har man samlet et hold af Europas førende forskere for at skabe Solar-to-Fuel ved kunstigt at genskabe og forfine en af planternes fineste egenskaber, nemlig fotosyntese. Som ved den naturlige fotosyntese i planter vil Solar-to-fuel teknologi skabe bæredygtige brændstoffer som ethanol eller nogle af industriens meget afvendte produktionsråvarer såsom ethylen fra sollys, vand og CO2. 

Nye teknologier som denne er vigtige for en lang række interessenter, såvel som for du og jeg. Teknologirådet er involveret i LICROX projektet for at yde rådgivning og undersøge de samfunds og -miljømæssige barrierer og muligheder, som der bør tages højde for i projektets teknologiudvikling, så fremtidens brændstoffer og industrielle produkter produceres socialt, miljømæssigt og kommercielt bæredygtigt til gavn for mennesker og miljø. 

 

Ny solcelle-teknologi  

LICROX er en ny slags solcelle, der producerer kemikalier frem for elektricitet. De producerede kemikalier kan bruges til mange ting, f.eks. kan det bruges som flydende brændstof i biler eller til at producere plastik uden fossile brændstoffer. LICROX er på et meget tidligt udviklingsstadie og det er derfor vigtigt, allerede nu, at få et indblik i hvilke sociale og værdimæssige overvejelser der kan være forbundet med at udvikle denne teknologi.  

 

Borgerne inddrages i flere lande 

Teknologirådet gennemfører en række workshops med borgere fra både Polen, Tyskland, Bulgarien, Spanien og Danmark, hvor borgere diskuterer mulighederne og konsekvenserne for LICROX. Det foregår decentralt i mindre grupper og er faciliteret af et online computerprogram. Det betyder at vi kan indsamle viden og input fra op imod 400 borgere fra 5 lande.  

Læs mere om projektet: LICROX – LICROX

Kontakter