Konference om klimatilpasning i Danmark

maj 6, 2010

Se også aktuelle og tidligere projekter om klimaforandringer og borgerinddragelse under ‘links’ nederst på siden.

Formålet med konferencen var at sætte fokus på klimaforandringerne og diskutere veje til at håndtere de udfordringer, som møder såvel myndigheder som politiske beslutningstagere på forskellige niveauer. Konferencen bidrog til debatten ved at identificere valgmuligheder som beslutningstagere på alle niveauer står overfor i forbindelse med klimaforandringernes påvirkning af det danske samfund

Klimaforandringerne har allerede ramt os. Uanset hvad politikerne gør for at modvirke ændringer i klimaet, vil det derfor også være nødvendigt for samfundet at tilpasse sig de ændringer, som ikke imødegås.

Klimatilpasning forudsætter en kompleks samfundsmæssig proces med mange aktører og muligheder. Hvordan kan vi sikre at udviklingen af samfundet går i en retning, hvor samfundets sårbarhed overfor et fremtidigt klima bliver mindre?

Klima- og energiminister Lykke Friis afrundede konferencen, der foregik 25. oktober 2010.

Kontaktinfo:

For yderligere information, kontakt projektledere Bjørn Bedsted bb@tekno.dk og Søren Gram sg@tekno.dk i Teknologirådet

Links