Kommunikation & Genetisk Modificerede Planter

april 27, 2001

Teknologirådet arrangerede i samarbejde med EU-kommissionens “Geneti­cally Modified Plants Network” den første af 6 workshops i europæiske lande om kommunikation og genetisk modificerede planter. Formålet med den første workshop var at udvikle og afprøve en workshopmetode, hvor deltagerne sammen udvikler ideer til, hvordan kommunikationen kan forbedres mellem de forskellige aktører på bioteknologi området. Samtidig skulle workshoppen sammen med efterfølgende 5 workshops bidrage til debatten om genetisk modificerede planter. Der er udgivet et notat, der refererer til diskussioner og forslag fra workshoppen.