Kommunen på nettet

juni 24, 2000

-om selvbetjening i det offentlige

Projektet skal belyse borgernes ønsker til elektroniske informationstjenester, mulighederne for at udvikle “bedre service indenfor borgerinformation” i fremtidens digitale forvaltning, og vurdere disse muligheder i lyset af krav til sikkerhed og åbenhed.

Spørgsmålene belyses med en kombination af metoder, herunder en række fokusgruppeinterview, som skal bruges til at få viden om borgernes ønsker og behov for informationstjenester.

Undersøgelsens resultater blev sammenfattet i en rapport, som indgik i en workshop, der havde til opgave: At vurdere og kommentere resultaternes udsagnskraft og troværdighed og udvikle forslag og anbefalinger til politik i det omfang, der er grundlag herfor. Workshoppens resultater blev herefter indarbejdet i en rapport, der kan downloades nederst på denne side.