KNOCA – Internationalt vidensnetværk om klimaborgerting

Klimaborgerting vinder frem i Europa, hvor et bredt udsnit af befolkningerne udarbejder anbefalinger til politiske beslutninger på klimaområdet. Indtil videre har Danmark, Tyskland, Frankrig, England, Scotland og Irland afholdt nationale klimaborgerting, og flere lande planlægger at gøre det samme. Disse lande har imidlertid ikke erfaringer med formatet. Der er derfor behov for kontinuerligt at opsamle viden og ekspertise fra de afholdte borgerting for at fremme best practice i kommende borgerting.  

KNOCA er et vidensnetværk for politikere, embedsmænd, praktikere, akademikere, aktivister m.m., som arbejder med og interesserer at fremme demokratisk deltagelse i klimapolitik. Netværket har til formål at samle og koordinere forskning i klimaborgerting, koordinere læring på tværs af landegrænser og tilbyde evidensbaseret rådgivning til offentlige myndigheder og civilsamfundsorganisationer vedrørende designet og implementeringen af klimaborgerting.

 

Inddragelse af den brede befolkning

Klimaborgerting er en enestående metode til at inddrage den brede befolkning i håndteringen af klimaforandringerne for på den måde at skabe legitime politiske løsninger. Det er derfor vigtigt, at brugen af metoden bygger på de seneste erfaringer og den bedste viden for at sikre gode resultater.

 

Danske projekter med klimaborgerting

Teknologirådet faciliterer det danske klimaborgerting og er medlem af flere borgerinddragelsesnetværk. Det særlige ved KNOCA er imidlertid at det bygger bro mellem klimaområdet og borgerinddragelse.

 

Find den nyeste viden

KNOCA er altså det netværk, man skal konsultere for at opnå den nyeste og mest valide viden om klimaborgerting og borgerinddragelse på klimaområdet.

Læs mere og følg med i processen: KNOCA – Knowledge Network on Climate Assemblies

Eller tjek deres YouTube kanal: KNOCA – Knowledge network on Climate Assemblies – YouTube

 

Kontakter