Klimatilpasset havnær byudvikling i Aabenraa

Teknologirådet har udarbejdet fire narrativer for Aabenraa kommune. Disse narrativer er en del af projektet Aabenraa og fjorden, et af otte pilotprojekter under Realdanias indsats Byerne og det stigende havvand.

 Projektet støttes af Realdania i partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Aabenraa kommune ønskede at klimatilpasse udviklingen af by- og havneområdet og samtidig udforske alternative fremtidsmuligheder for, at knytte fjorden tættere sammen med byen. Ønsket var at bruge narrativer til at undersøge forskellige udgangspunkter for anvendelsen af havneområderne, og hvordan klimatilpasningen af by- og havneområdet vil tage form på baggrund af dette. Det interessante var at undersøge hvordan risikobilledet er koblet sammen med funktionen og udformningen af havneområderne. Narrativerne skulle benyttes til at starte debatten om den anvendelsen og klimatilpasningen af Aabenraa.    

 

Projektets output 

Processen for Teknologirådets opbygning og udarbejdelse af narrativer for havnær byudvikling med klimasikring for Aabenraa, indeholdt en række workshops og interviews bl.a. med DN Aabenraa, Aabenraa HavnByledelsenArwos Forsyning, Campus Rådet og flere repræsentanter fra kommunen indenfor Turisme og Kulturområdet. Disse workshops og interview blev organiseret, faciliteret og analyseret af Teknologirådet. Herefter blev erfaringerne anvendt som input til udformning af Narrativer. Det endte ud med fire forskellige narrativer som fungerede som et formidlingsværktøj omkring de komplekse udfordringer og samtidig som et strategiværktøj.  

 

De fire narrativer har hvert sit udgangspunkt; 

  1. Vi ser tiden an, og det muliges kunst leder 
  2. Primært beboelse på havneområderne 
  3. Aktiv havn og beboelse går hånd i hånd 
  4. Masterplan indeholdende tilbagetrækning, rekreativitet og lavere beboelse 

 

Narrativerne belyser forskellige veje at gå, hvilket efterfølgende kan danne udgangspunkt for dialog, kompromisser og multifunktionelle løsninger. Det er således ikke hensigten, at der skal ’vælges’ imellem de forskellige narrativer, men at elementer fra de forskellige kan indgå i en efterfølgende kvalificering er løsningen. 
 

Kontakter