Klimatilpasset havnær byudvikling i Aabenraa

december 3, 2020

Teknologirådet har udarbejdet fire narrative scenarier for Aabenraa kommune. Disse scenarier er en del af projektet Aabenraa og fjorden, et af otte pilotprojekter under Realdanias indsats Byerne og det stigende havvand. Projektet støttes af Realdania i partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet. 

Aabenraa kommune ønsker at klimatilpasse udviklingen af by- og havneområdet og de ønsker at udforske alternative fremtidsmuligheder for at knytte fjorden tættere sammen med byen i forlængelse af at minimere den opfattede og reelle risiko for oversvømmelse. Det var ønsket undersøgt, hvordan narrative scenarier kan tage udgangspunkt i forskellige anvendelser af havneområderne, og hvordan klimatilpasningen af by- og havneområdet vil tage form på baggrund af dette. Hvordan er risikobilledet koblet sammen med funktionen og udformningen af havneområderne? Sådanne narrative scenarierne skal derefter anvendes til at starte en debat om de fremtidige anvendelser og klimatilpasning af Aabenraa.    

 

Projektets output 

Processen for Teknologirådets opbygning og udarbejdelse af scenarier for havnær byudvikling med klimasikring for Aabenraa indeholdt en række workshops og interviews bl.a. med DN Aabenraa, Aabenraa Havn, ByledelsenArwos Forsyning, Campus Rådet og flere repræsentanter fra kommunen indenfor Turisme og Kulturområdet. Disse workshops og interviews blev organiseret, faciliteret og analyseret af Teknologirådet, hvorefter erfaringerne blev anvendt som input til udformning af scenarier; outputtet er 4 scenarier med udgangspunkt i en narrativ beskrivelse. Scenarierne er udformet på et overordnet plan, og fungerer som et formidlingsværktøj omkring komplekse udfordringer samt et strategiværktøj.  

De fire scenarier har hvert sit udgangspunkt; 

  • Scenarie 1 – Vi ser tiden an, og det muliges kunst leder 
  • Scenarie 2 – Primært beboelse på havneområderne 
  • Scenarie 3 – Aktiv havn og beboelse går hånd i hånd 
  • Scenarie 4 – Masterplan indeholdende tilbagetrækning, rekreativitet og lavere beboelse 

 

Scenarierne belyser forskellige veje at gå, hvilket efterfølgende kan danne udgangspunkt for dialog, kompromisser og multifunktionelle løsninger. Det er således ikke hensigten, at der skal ’vælges’ imellem scenarierne, men at elementer fra de forskellige scenarier kan indgå i en efterfølgende kvalificering.