Klimaborgersamling – Aarhus Kommune

Klimakrisen er vor tids største udfordring. Løsningerne kommer gennem inddragelse af borgerne i lokale Klimaborgersamling. Teknologirådet skal etablere det første lokale Klimaborgersamling i Danmarks næststørste kommune Aarhus

Klimakrisen kræver gennemgribende forandringer på tværs af samfundet. For at sikre robuste løsninger, der har opbakning og forankring, skal borgerne inddrages direkte i den grønne omstilling. En af de oplagte veje til inddragelse går gennem lokale Klimaborgersamling.

Aarhus går forrest

Teknologirådet skal etablere det første lokale Klimaborgersamling i Danmarks næststørste kommune Aarhus. Det er et vigtig projekt, som blandt andet har som ambition at inspirere og dermed bane vejen for lokale klimaborgerting i andre kommuner.

Innovativt tankesæt skal løfte internationalt

Formålet med Klimaborgersamlingen i Aarhus er at involvere flere stemmer i arbejdet med at finde bæredygtige innovative klimaløsninger.

Projektet er den første af sin slags herhjemme. Ambitionen at bygge videre på den nyeste viden om borgersamlinger, samt videreudvikle konceptet med henblik på at bidrage til udviklingen af klimaborgermøder i international sammenhæng.

Projektet løber fra februar 2022 til oktober 2022.

Du vil løbende få mere information via denne side. Men kontakt os endelig, hvis du gerne vil høre mere allerede nu.

Kontakter