IT-infrastrukturens sårbarhed

november 27, 2002

Udbredelsen af IT til stadig flere områder af samfundet øges. Stadig flere dele af de samfundsmæssige aktiviteter gøres afhængige af en vedfungerende IT-infrastruktur. I takt med denne udvikling vokser erkendelsen af, at IT-infrastrukturens globale karakter udgør en sårbarhed i forhold til fjendtlige angreb på informationssystemerne.

 

Konsekvenserne af systemnedbrud bliver stadig større. Skadelige angreb rettet mod IT-infrastrukturen er ikke kun et teknisk afgrænset problem for en enkelt virksomhed eller institution. Det er også et samfundsmæssigt problem, da de teknologisk højtudviklede og komplekse samfund netop på grund af den stigende afhængighed af IT er meget sårbare over for angreb på IT-systemerne. De seneste par års eksempler på globale virusangreb på Internettet har bekræftet samfundets afhængighed af og sårbarhed i forhold til den netværksbaserede kommunikation, og denne afhængighed vil kun vokse i takt med at IT-infrastrukturen bliver stadig mere kompleks.

Teknologirådet afholdt d. 7. oktober en workshop om emnet på Svanemøllen Kaserne. Resultaterne fra workshoppen indgår i den samlede rapport fra projektet, som udkom i maj 2004. Rapporten kan downloades til højre på siden.