Innovation med omtanke – Danmark som foregangsland

november 16, 2011

Projektets skulle identificere hvilke fremtidige tendenser og behov, der presser sig på i forhold til rådgivning omkring ny teknologi.

Innovation er oftet godt, men kan også medføre en række uforudsete og uhensigtsmæssige konsekvenser. Mange af tidens helt store udfordringer stammer fra løsninger på tidligere tiders forskellige problemer, og kan således føres tilbage til tidligere innovation og teknologisk udvikling. Det gælder fx den aktuelle økonomiske krise, der i høj grad kan føres tilbage til innovation indenfor komplekse investerings- og finansieringsinstrumenter, der medførte langt højere risikovillighed end set tidligere.

Løsninger på samfundets udfordringer
Løsningerne på disse problemer og en lang række andre samfundsmæssige udfordringer kan også findes gennem innovation. Eksemplerne peger både på nødvendigheden og mulighederne i, at finde frem til innovative tiltag, der løser nutidens udfordringer men samtidig har blik for, at løsningerne også på den lange bane skal være bæredygtige og dermed fungere som ansvarlig innovation – innovation med omtanke.

Responsible Research and Innovation
Tendensen til at fremme ansvarlig innovation har de sidste par år været stigende på europæisk niveau. Innovation har været et af EU’s helt centrale fokusområder i en årrække, og i sommeren 2009 definerede EU de såkaldte ’Grand Challenges’, der er et bud på at definere fremtidens store samfundsmæssige og globale udfordringer, og som fremover vil være styrende for, hvad EU støtter indenfor forskning, udvikling og innovation. Som en oplagt forlængelse af at bruge grand challenges som styrepinde, er der nu tegn på, at næste skridt bliver at fokusere mere specifikt på ’Responsible Research and Innovation’ (RRI). I maj 2011 blev workshoppen ”Responsible Research and Innovation in Europe” afholdt i regi af EU-kommissionens Directorate-General for Research and Innovation, og her arbejdede 70 stakeholders på i fællesskab at udforske og forsøge at definere begrebet.