I-SEED – Inclusive Science and European Democracies

Demokratiets krise og navnlig folkets oplevelse af manglende indflydelse og ekstreme politiske bevægelser drevet af utilfredshed er en vores største samfundsmæssige udfordringer. Ideen om det deliberative demokrati med dets styrkelse af borgernes rolle i offentlig politik ses af mange, herunder EU, som en løsning, der på visse punkter kan afhjælpe krisen.

HORIZON 2020-projektet Inclusive Science and European Democracies (ISEED) undersøger mulighederne for og implikationerne af at ”åbne” det traditionelle parlamentariske systems for deliberative processer. Hvilke muligheder og begrænsninger er der for deltagerorienterede politiske processer? Hvad kan vi lære af relaterede områder såsom innovationspartnerskaber, borgervidenskab, og ekspertinddragelse? Hvordan ændrer det deliberative demokrati ved vores forståelse af og fortællinger om demokrati, politiske processer og beslutninger, og borgeren?

ISEED er et Europæisk forskningskonsortium med et samlet beløb på 2.7 millioner euro. Projektet understøtter Europakommissionen arbejdede med at styrke den europæiske tilgang til borgerinddragelse som demokratisk praksis. Teknologirådet leder arbejdet med empiriforankret begrebsudvikling samt metode.

Projektet forløber i årene 2021-2024.

Kontakter