I-CHANGE – Grøn europæisk omstilling via borgerinddragelse

I-Change undersøger i hvor høj grad inddragelse af borgere i lokale klimaforhold, kan understøtte den grønne omstilling.

Hvordan sætter vi skub i den grønne omstilling? Hvad kommer først – Er det lovgivning og teknologi, borgernes efterspørgsel eller omlægning af produktion?

I-Change arbejder med den tese, at involvering af borgere og civilsamfund er afgørende for at bryde igennem med den bæredygtige omstilling ved dels at ændre den enkeltes vaner og dels at identificere de strukturelle barrierer og lokale omstændigheder, der står i vejen.

I-Change involverer borgere fra 8 lokalsamfund i 6 europæiske byer samt 2 ikke-europæiske byer i 8 lokale Living Labs. Borgerne involveres i lokale klimaudfordringer – som eksempelvis oversvømmelser, tørke, luftforurening og håndtering af skrald med det mål at give dem viden om deres lokale klimaudfordringer og hjælpe dem med at få øje på hvilke handlemuligheder de selv har for at skabe en lokal forandring.

Teknologirådet deltager sammen med 15 organisationer fra i alt 12 lande. Vi bidrager især med udvikling af proces og metode for bred inddragelse af interessenter og borgere.

Borgerne rekrutteres bredt, og engageres i de 8 Living Labs som aktive deltagere i den videnskabelige indsamling af data og i en samskabende videreudvikling af projektets teknologiske instrumenter og værktøjer. Indsamlingen af data og videreudviklingen af værktøjer kan ikke blot give forskerne et bedre indblik i de lokale klimaudfordringer, men også de deltagende borgere får indsigt i, og opnår forståelse for, deres lokale klimaudfordringer.

I-Change har også til formål at undersøge, hvorvidt man kan spore en ændring i de deltagende borgeres adfærd, efterhånden som de lærer mere om deres lokale klimaudfordringer. Her er det både interessant om borgerne ændrer adfærd, hvis de får øje på, hvad de selv kan gøre anderledes, men også hvad der eventuelt står i vejen for at skabe den krævede adfærdsændring. På denne måde er målet at synliggøre og udbrede viden lokalt om, hvad man som borger selv kan gøre og hvorfor, ligesom det er målet at identificere de strukturelle barrierer og formidle dette til lokale, nationale og europæiske beslutningstagere.

 

Se mere på I-CHANGE’s youtubekanal

Kontakter