Hvordan vil du inddrages i din bys udvikling?

Københavns Kommune ønskede ny inspiration til at inddrage københavnerne i byens udvikling. Derfor inviterede kommunen 200 københavnere til KøbenhavnerKonferencen d. 30. januar 2019.

 

Eksperter i eget liv

Kommunen ønsker at involvere københavnerne – ikke kun når der er valg hvert fjerde år. Kommunen ønsker at være lydhør overfor københavnernes idéer til inddragelse. Borgerne er eksperter i deres egen hverdag, og de kan derfor bidrage med at give politikerne et mere oplyst grundlag for at træffe beslutninger. Det giver bedre løsninger og større accept af beslutningerne, og i sidste ende kan det også bane vejen for større engagement og lyst til at bidrage til udviklingen af kommunen.

 

Hvornår virker inddragelse?

Ved KøbenhavnerKonferencen ønskede kommunen at undersøge, hvornår inddragelse er godt. Er der fx særlige metoder, som fungerer? Det skal give inspiration til en ny formålsramme for inddragelse af københavnerne i fremtiden. Kommuner skal træffe mange beslutninger, hvor mange komplicerede aspekter skal vurderes. Ved at nå så bredt ud som muligt i krogene af kommunen er der større sandsynlighed for, at der er opbakning til beslutningerne.

 

200 københavnere gør kommunen klogere

Ved KøbenhavnerKonferencen bidrog 200 deltagere med input til to dialogspor. I det første dialogspor blev københavnerne hørt om deres holdning til borgerinddragelse i København generelt. Hvad skal det gøre godt for? Hvad kan det bruges til? Hvad er god inddragelse?

I det andet dialogspor skulle deltagerne komme med eksempler på god borgerinddragelse, eller det modsatte – inddragelse, der ikke virker. Desuden blev eksempler på særlige metoder efterlyst blandt deltagerne, og de blev opfordret til at komme med idéer og forslag til politikerne. Der deltog lidt over ti politikere i KøbenhavnerKonferencen. Deres opgave denne aften var dog at være lyttende og dialogskabende, det handlede om, at københavnerne skulle blive hørt.

 

Sætte retning for inddragelse af københavnerne

Efterfølgende skrev Teknologirådet en rapport med resultater, indsigter og konklusioner på baggrund af de holdninger, som kom frem til konferencen. Denne rapport vil blive et vigtigt arbejdsredskab for de københavnske politikere, når de skal formulere den nye formålsramme og strategi for metoder til københavnerinddragelse i efteråret 2019.

 

Skal vi hjælpe med borgerinddragelse?

Er du interesseret i at læse mere om, hvordan Teknologirådet sikrer meningsfuld borgerinddragelse, kan du også læse om Aalborgs DNA

Du kan desuden kontakte en af vores projektledere for en uforpligtende samtale.:

Gy Larsen gl@tekno.dk,  +45 30 78 51 66

Marie Louise Jørgensen mlj@tekno.dk, +45 30 78 51 73

Katrine Lindegaard Juul klj@tekno.dk, +45 53 55 97 33