Hvordan skal vi bruge den øgede viden om menneskets hjerne?

Den øgede viden om den menneskelige hjerne ventes at bidrage til tidlige diagnoser af arvelige hjernesygdomme som fx Alzheimer, til at der udvikles nye medicintyper til at forbedre humør, hukommelse og koncentrationsevne, og at der udvikles nye teknikker til at afhjælpe handicap, hvor årsagen er i hjernen.
Nogle eksperter ser hjerneforskning som lige så afgørende og banebrydende som bioteknologi og informationsteknologi. Den omfattende danske og internationale forskning i offentligt og privat regi vil få stor betydning for forskning i sygdomme og udvikling af diagnoseteknikker og medicinsk og kirurgisk behandling.

Men resultaterne og deres anvendelse kan også få stor betydning i den praktiske hverdag for, hvordan vi som forældre, patienter, pårørende, lærere, sundhedspersonale m.v. reagerer og griber ind, når vi møder sygelig, ”unormal” eller bare uønsket adfærd. Måske får vi grundlæggende rykket ved vores forestilling om, hvad det vil sige at være menneske. Der er brug for dialog mellem borgere, politikere og eksperter om perspektiverne i hjerneforskningen.
Derfor er 14 danske borgere inviteret til at udgøre det panel, som i dialog med borgere fra 8 andre europæiske lande skal vurdere, hvordan skal vi bruge den øgede viden om menneskets hjerne. Den danske konsensuskonference vil medvirke til at danske borgere, politikere, eksperter og interessenter får et bedre vidensgrundlag til at foretage denne vurdering i dansk såvel som i europæisk sammenhæng.

 

Formål med projektet:

Den danske konsensuskonference om hvordan vi skal udnytte den øgede viden om den menneskelige hjerne har til formål:
• at skabe viden om hvilke ønsker og forestillinger borgere har til forskningen og dens anvendelse
• at skabe viden om, hvor (dansk) hjerneforskning står, og hvor den bevæger sig hen
• at skabe øget opmærksomhed om hjerneforskningen og dens anvendelsesmuligheder
• at udvikle og afprøve en metode til borgerinddragelse på tværs af kulturer, sprog og landegrænser
• at afprøve nogle muligheder for at udvikle en europæisk offentlighed og diskutere de politiske perspektiver heri

Den danske konsensuskonference blev gennemført af en projektledelse i Teknologirådet i samarbejde med en planlægningsgruppe.