Vores hav – borgerne og det danske havmiljø

marts 3, 2020

Hvor langt skal Danmark gå for at sikre et godt havmiljø?

Et borgerpanel skal øge den offentlige opmærksomhed om det danske havmiljø og bringe borgernes holdninger ind i den politiske debat

Borgerne og havet

For mange af os er havet primært noget, vi kigger på fra strandkanten, en transportvej og dér, nogle af vores fødevarer kommer fra. De færreste almindelige borgere har indgående kendskab til eller er særligt engagerede i de problemstillinger, der knytter sig til forvaltningen af havet. Det er sjældent et spørgsmål om havet, der fylder i den offentlige debat og valgkampe.

 

Men havet er en fælled – en fælles ressource. Og derfor vedkommer spørgsmål om havet os alle sammen. Hvem skal have lov til at tjene penge på olien? Hvor stor en del af overskuddet skal staten have del i og dermed fælleskassen? Eller skal vi overhovedet pumpe olien op? Og hvad med fiskene – hvem ejer dem? Er det vigtigere for os at passe på biodiversiteten i havet end at tjene penge til det danske samfund? Hvilke områder skal vi bibeholde til rekreative formål, og hvor vil vi have vindmøller? Hvad mener borgerne om alle disse spørgsmål?

 

Konsensus om Havet skal løfte den offentlige bevidsthed om det danske havmiljø og skabe større fokus på almindelige borgeres holdninger til forvaltningen af havet. Dette gør vi med en konsensuskonference – en metode, der gennem en intensiv proces lader et panel af borgere sætte sig ind i et komplekst politikområde, stille deres egne spørgsmål til udvalgte eksperter, blive enige om at formulere et sæt anbefalinger og præsentere dem for politikerne.

 

Hvad er en konsensuskonference?

Konsensuskonferencen er en metode, der egner sig godt til inddragelsesprocesser i politikområder, som er komplekse, eller som er helt fremmede for borgerne og derfor kræver en indgående introduktion. Graden af inddragelse er høj: Deltagerne er selv med til at efterspørge viden på området, ligesom de har forholdsvist frie rammer til selv at formulere hvilke emner, de vil fokusere på i deres anbefalinger.

 

Mere konkret sammensættes et borgerpanel med 12-14 borgere med forskellig baggrund. Disse deltager i en framing workshop i april, hvor centrale eksperter, interessenter og andre aktører indenfor forvaltningen deltager. Her diskuterer deltagerne, hvad hvad borgerne bør vide om for at danne sig et overblik over forvaltningen af havet og hvad der er på spil. På to forberedelsesweekender sættes borgerne indgående ind i temaet og formulerer selv hvilke øvrige spørgsmål, de ønsker afklaring på, samt hvilke ekspertområder, de vil konsultere.

 

På en 4-dages konsensuskonference i oktober 2020 vil eksperter udvalgt på baggrund af borgernes ønsker adressere de spørgsmål, borgerne har formuleret. Borgerne formulerer herefter deres politiske anbefalinger og formidler dem på den sidste dag til politikerne på Christiansborg.

 

Afslutningsvist vil et udvalg af eksperter i lovstof på det marine område hjælpe med at udarbejde et forslag til lovgivningsarbejde, så borgernes anbefalinger kan implementeres. I januar og februar 2021 bliver borgernes anbefalinger og forslaget til lovgivningsarbejde præsenteret for de relevante politiske udvalg.

 

En række formidlingsindsatser skal ligeledes bringe diskussionen på dagsordenen i den offentlige debat.

 

Konsensus om Havet er finansieret af VELUX Fonden.