HubIT bidrager til at sikre, at ny ICT er i samfundets interesse

marts 18, 2019

 

Det er svært at forestille sig en hverdag uden computere. Flere og flere aspekter af vores liv bliver digitaliseret; når vi holder kontakt med venner og familie, i sundhedsvæsnet, vores kontakt med myndigheder, når vi handler, og når vi træner – for bare at nævne nogle få.

Informations- og kommunikationsteknologi (ICT) har allerede påvirket menneskeheden markant og kommer til at påvirke os endnu mere i fremtiden. Der er derfor behov for at inddrage et bredere udsnit af interessenter og viden i den fremtidige ICT-udvikling for at sikre, at den bliver samfundsmæssigt ønskværdig og acceptabel.

Dét er udgangspunktet for HubIT. Projektets overordnede formål er netop at sikre, at fremtidig ICT-udvikling er ansvarlig og inkluderende og således i overensstemmelse med principperne for RRI (responsible research and innovation). HubIT løsningen til dette indbefatter blandt andet at skabe opmærksomhed, infrastruktur og incitamenter for at inddrage samfundsvidenskab og humaniora (SSH) i ICT-udviklingsprocesser.

HubIT in a nutshell

HubIT er ikke et forskningsprojekt i klassisk forstand, men et oplysende og engagerende dialogprojekt, hvor der dannes en fælles forståelse for, hvordan man skaber samfundsmæssig ansvarlig og inkluderende ICT-udvikling. HubIT-projektet arbejder for at facilitere mødet mellem ICT og SSH; det kan fx være internationale workshops og netværksmøder, nationale workshops og policy workshops.

Møder som disse skal blandt andet gøde jorden for, at ICT-udviklere får en mere holistisk vinkel på deres udviklingsprojekter. ICT-udvikling er født ud af en ingeniørmæssig tradition, der har fokus på at bryde udfordringer ned i enkeltdele for derefter at løse problemerne ét ad gangen. Det humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiv kan give ICT-udviklere et bredere udsyn og en fornyet udviklingsproces, der samtidig rammer et samfundsmæssigt behov.

Teknologirådets primære rolle i HubIT

Teknologirådet koordinerer tre policy workshops, der løber af stablen i maj og juni 2019. Vores opgave er at designe program, guidelines og andet informationsmateriale. Vi holder selv én af disse workshops i København – de to andre finder sted i Slovakiet og Italien. Herudover står Teknologirådet også for at planlægge og organisere projektets afsluttende policy workshop, der bliver holdt i Bruxelles i forsommeren 2020. Til workshoppen præsenteres og diskuteres de policy anbefalinger, som de tre workshops har givet input til.

HubIT er finansieret af Europa Kommissionens program for forskning og innovation – Horizon 2020 – under kontraktnummer 769497. Projektet har 14 partnerne og er ledet af Civitta i Estland. Du kan læse mere om projektet her.