Grøn industri

oktober 24, 2000

Hvordan kan vi skabe rammerne for virksomheders (frivillige) engagement i at reducere eller stoppe brugen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier? Kan vi via markedsmekanismerne skabe incitamenter til at reducere forbruget ved at styrke den markedsbestemte mulighed for valg og fravalg?

Teknologirådet har samlet en arbejdsgruppe, der skal forsøge at introducere alternative løsninger i indsatsen på kemikalieområdet samt i et bredere perspektiv at bidrage til fremme af en bæredygtig industriudvikling.

Den 21. februar 2001 afholdt Teknologirådet konferencen “En ny kemikaliepolitik – på sporet af en grøn industri? i Landstingssalen på Christiansborg. Konferencens udgangspunkt var arbejdsgruppens rapport “Industriens brug af kemikalier – oplæg til strategisk sporskifte i den politiske indsats”. (Se links til højre for at downloade rapporten).