GreenSME – Styrkelse af SMV’ers tilgang til bæredygtig omstilling

Den europæiske grønne aftale (Green Deal) arbejder for at gøre EU’s økonomi bæredygtig, ressource effektiv og klimaneutral inden 2050. I det europæiske projekt GreenSME, vil Teknologirådet være med til at styrke den bæredygtige strategi blandt SMV’er inden for industrien.

Hvordan når vi Green Deal- og verdensmålene? 

Europas industri er blandt den vigtigste drivkraft i den europæiske økonomi, og er et must for at nå verdensmålene og Green Deal-målene. For at opnå målene er det vigtigt, at SMV’er på tværs af Europa tager del i den grønne omstilling, og begynder at opkvalificere for at implementere nye bæredygtige strategier i deres forretningsmodeller. Dette projekt til opgave at understøtte denne udvikling, og det vil blive gjort gennem en helt ny online platform.

GreenSME projektet vil støtte og rådgive SMV´er i deres overgang til bæredygtige forretningsmodeller. Projektet har udviklet et “sustainability assessment tool”  til, at identificere de nøgleudfordringer der skal overvejes for, at opnå bæredygtighed indenfor udvalgte industrivirksomheder. Som en stor del af projektet skabes der et online fællesskab hvor industrielle SMVér vil have mulighed for, at møde andre lignende organisationer at dele viden og erfaringer med, stille spørgsmål og debatterer. Gennem platformens online forum kan industrielle SMVér få hjælp til, at indføre nye avancerede teknologirer (AT) og social innovationspraksis, der skal understøtte en bæredygtig udvikling i organisationen, der i sidste ende fremmer klimaneutralitet og gavner hele samfundet.

Hvad er en HUB? 

HUBén er navnet på projektets multi-funktionelle online community platform der består af tre hovedelementer.  

One-stop-shop: platformen giver mulighed for at finde alt hvad en industriel SMV har brug for, indenfor netværk og events i nærområdet fra organisationen. Platformen indeholder også eksempler på løsninger på kendte problemstillinger og lærings muligheder.  

Stakeholder Meet point: Som medlem af platformen, vil organisations profil indeholde information om organisationens særlige behov og interesser. Derfor er det muligt at skabe hurtig kontakt til den optimale leverandør af avanceret teknologi og social innovation som virksomheden kan have gavn af. Denne “match-making portal” sammenfører og matcher udfordringer med løsningsmodeller.  

Særlige fordele: Som oprettet medlem vil det være muligt at deltage i eksklusive events og begynde den bæredygtige udvikling med det samme, ved at gennemføre ‘the Sustainability Self-Assesment Tool´ (SAT). HUBéns omdrejningspunkt er et forum hvor det er muligt kontakte andre SMVér og leverandører, oprette grupper, deltage i det fælles forum og meget mere. Derudover vil det være muligt at søge penge til den grønne omstilling, hvis organisationen har gennemført forløbet med SAT og dermed fundet frem til en optimal leverandør af en relevant bæredygtig løsning. Første gang det vil være muligt at søge finansiering gennem Open Call er til juni 2023! 

 

Teknologirådets opgave

For at støtte SMV’ernes forløb, er det vores opgave hos Teknologirådet at arbejde med opbygningen af fællesskabet omkring HUBén, som et online mødested for industrielle SMVér i hele EU og deres overgang til en mere bæredygtig forretningsmodel. Gennem vores erfaring fra tidligere arbejde med udvikling og etablering af online fællesskaber indenfor hjerneforskning i projektet EBRAINS, bruger vi vores særlige erfaringer i dette projekt. Vi glæder os til at tage del i den grønne omstilling fra en ny vinkel og skabe fælleskab og kommunikation på tværs. 

 

Kender du en industiel SMV eller en leverandør der kunne være interesseret?

Del gerne budskabet om projektet! Læs mere om projektet og sign-up til platformen her:

GreenSME Online Community

 

 


 

This project has received funding from the European Union´s Europe Programme under grant agreement no. 101058613