GreenSME – Styrkelse af SMV’ers tilgang til bæredygtighed 

Den europæiske grønne aftale (Green Deal) arbejder for at gøre EU's økonomi bæredygtig, ressourceeffektiv og klimaneutral i 2050. I det europæiske projekt GreenSME, vil Teknologirådet være med til at styrke den bæredygtige strategi blandt SMV’er inden for industrien.

Europas industri er blandt den vigtigste drivkraft i den europæiske økonomi, og er et must for at nå verdensmålene og Green Deal-målene. For at opnå målene er det vigtigt, at SMV’er på tværs af Europa tager del i den grønne omstilling, og begynder at opkvalificere for at implementere nye bæredygtige strategier i deres forretningsmodeller. 

GreenSME projektet vil støtte og rådgive SMVer i deres overgang til bæredygtige forretningsmodeller for at øge deres modstandsdygtighed. Projektet vil udvikle et sustainability assessment tool med formål at identificere de nøgleudfordringer, der skal overvejes for at opnå bæredygtighed indenfor udvalgte industrivirksomheder.  Dertil vil industrielle SMV’er rådgives om, hvordan avancerede teknologier kan bruges til at skabe en mere bæredygtig industri.  

For at støtte SMV’ernes forløb vil Teknologirådet opbygge et fællesskab omkring en virtuel videns-platform, som er et online mødested for de interessenter, der er involveret i projektet. Målet med platformen er at have et online lærings- og udviklingssted for rollemodeller og ligestillede fra industrien, der kan støtte SMV’er i deres overgang til mere bæredygtige forretningsmodeller. 

Kontakter