GreenSCENT – Uddannelse og handling for en grøn fremtid

Den europæiske Green Deal har til formål at forbedre borgernes og de kommende generationers velfærd og sundhed. Men borgerne i Europa mangler viden og kompetencer, til hvad de helt konkret kan gøre for at opnå disse mål.

GreenSCENT – Smart Citizen Education for a Green Future – har til formål at udstyre borgerne med de nødvendige kompetencer. Tilgangen vil være baseret på deltagelse, erfaring og learning-by-doing, og den vil blive afprøvet i forskellige europæiske regioner og på alle uddannelsesniveauer – fra grundskole til videregående uddannelse og efteruddannelse.

Formålet er at ændre borgernes adfærd, så de kan være dem, der handler for at opnå målsætningerne med Green Deal.

Gennem indsatsen i dette projekt vil Europas borgere få adgang til et helt nyt sæt af kompetencer, der vil styrke dem i selv at handle for bæredygtighed, miljøet og klimaet.

Kontakter