GoNano – regulering af nanoteknologier

november 15, 2018

 

Regulering gennem samfundsinddragelse

Det EU-finansierede projekt GoNano, som er koordineret af Teknologirådet, forsøger at afstemme fremtidig udvikling og anvendelse af nanoteknologier med de samfundsbehov og bekymringer, der er. Det gør vi ved at involvere borgere, civilsamfundsorganisationer, den nanoteknologiske industri, forskere og politikere, som sammen skaber visioner for nanoteknologier i Europa.

 

Ansvarlig udvikling af teknologi sikrer fremtiden

Nanoteknologier – den målrettede udvikling af materialer på atomar eller molekylær skala – har skabt store forventninger de seneste år. Fordi det åbner op for helt nye muligheder inden for  energi, sundhed, elektronik, fødevarer og byggeri. Det har dog også medført en del bekymringer omkring forskellige utilsigtede konsekvenser i forbindelse med nanovidenskab. Spørgsmålet om hvordan udvikling, forskning og brug af nanoteknologi skal reguleres presser sig derfor på.

GoNano ønsker at demonstrere, hvordan forskere kan samarbejde med civilsamfundet og forskellige professionelle interessenter for at skabe nye forslag til fremtidige nanoteknologiske produkter. Målet er at samskabe konkrete projektforslag inden for fødevarer, sundhed og energi, samt illustrere nye muligheder for innovation og udvikling af politiske anbefalinger.

 

GoNano bestræber sig på:

At skabe overensstemmelse mellem samfundsværdier og samfundets behov i udviklingen af nanoteknologier. Det gør vi ved: 

 • At vise et eksempel på tidlig inddragelse af borgere og interessenter i innovation på tværs af Europa
 • At udvikle ni konkrete produktanbefalinger for fremtidige nanoteknologier inden for områder om sundhed, energi og fødevarer.

Ved at formulere politiske anbefalinger og innovative partnerskaber stræber vi efter at understøtte forskning og innovation baseret på samskabelse af viden . Det gør vi ved:

 • At fæste et netværk af Europæiske Teknologi Platforme (ETPer), innovationsnetværk, EU og nationale politiske beslutningstagere inden for forskning og innovation.
 • At levere politiske anbefalinger til at styrke imødekommenhed over for samfundets behov, værdier og bekymringer

At øge den brede forståelse af nanoteknologi og opfordre til en integrering af samskabelse.

Udvikling af længerevarende relationer imellem samfundsinteressenter og forskning- og innovationsinstitutioner er væsentlig for at sikre overensstemmelse mellem fremtidig udvikling af nanoteknologier og samfundets interesser. GoNanos aktiviteter er designet til at skabe en bred forståelse af nanoteknologi og gøre tilslutningen af samskabelsesprocesser mere udbredt gennem:

 • Etablering af et fællesskab af borgere, forbruger- og interesseorganisationer, ingeniører og politiske beslutningstagere, som sammen skal arbejde for at sikre en ansvarlig udvikling af nanoteknologi inden for forskning og innovation.
 • At demonstrere den værdi som samskabelse og involvering af interessenter skaber for at sikre, at innovationen stemmer overens med samfundsværdierne.

 

Forventede resultater:

 • Inspirere forskning og innovationsinstitutioner til at integrere offentlig involvering.
 • Gøre samskabelse til en del af de politikker, som regulerer og understøtter nanoteknologier.
 • Fremsætte ni konkrete nanoteknologiske produktanbefalinger inden for sundhed, energi og fødevarer.
 • Formidle konkrete anbefalinger og erfaringer om samskabelse og ansvarlige forsknings- og innovationsprocesser.

 

Deltag i GoNano fællesskabet: 

 • Følg os på Facebook og Twitter
 • Tilmeld dig på hjemmesiden for at blive involveret og hjælpe med at påvirke nanoteknologiens  fremtid
 • Vær med til vores samskabelsesaktiviteter ved at tilmelde dig én af vores platforme.

GoNano (Governing Nanotechnology through Societal Engagement) er et 3-årigt EU-projekt under Horizon2020, Grant Agreement no. 768622. Det er koordineret af Teknologirådet og har partnere fra ni EU-lande.

Hvis du ønsker mere information om GoNano-projektet kan du kontakte projektkoordinatoren Lise Bitsch.