GoNano – regulering af nanoteknologier

Formålet med projektet er at afstemme fremtidig udvikling og anvendelse af nanoteknologier med de samfundsbehov og bekymringer, der er.

Regulering gennem samfundsinddragelse

Det EU-finansierede projekt GoNano, som var koordineret af Teknologirådet, har over en periode på tre et halvt år arbejdet for at afstemme fremtidig udvikling og anvendelse af nanoteknologier med samfundsbehov og bekymringer. Dette skete ved at involvere borgere, civilsamfundsorganisationer, den nanoteknologiske industri, forskere og politikere i en co-creation proces hvor de sammen skabte visioner for nanoteknologier i Europa. 

 

Ansvarlig udvikling af teknologi sikrer fremtiden

Nanoteknologier – den målrettede udvikling af materialer på atomar eller molekylær skala – har skabt store forventninger. Fordi det åbner op for helt nye muligheder inden for energi, sundhed, elektronik, fødevarer og byggeri. Det har dog også medført en del bekymringer omkring forskellige utilsigtede konsekvenser i forbindelse med nanovidenskab. Spørgsmålet om hvordan udvikling, forskning og brug af nanoteknologi skal reguleres presser sig derfor på. 

Gennem inddragelse af borgere i forsknings- og udviklingsprocesser inden for nanoteknologi har GoNano demonstreret, hvordan samarbejde med civilsamfundet og forskellige professionelle interessenter kan skabe nye forslag til fremtidige nanoteknologiske produkter. Målet var at samskabe konkrete projektforslag inden for fødevarer, sundhed og energi, samt illustrere nye muligheder for innovation og udvikling af politiske anbefalinger. 

 

Resultater:  

Projektet har belyst de muligheder og udfordringer der opstår når man inkluderer en bred vifte af aktører i co-creation processer i forskningen og udviklingen af nye teknologier. Ved tidlig inddragelse af borgere og interessenter i innovation på tværs af Europa har projektet vist hvordan man kan skabe overensstemmelse mellem samfundsværdier og samfundets behov i udviklingen af nanoteknologier. Vores resultater inkluderer blandt andet: 

  • Metodeudvikling der har hjulpet til at formidle konkrete anbefalinger og dele erfaringer om samskabelse og ansvarlige forsknings- og innovationsprocesser.  
  • Etableret et fællesskab af borgere, forbruger- og interesseorganisationer, ingeniører og politiske beslutningstagere, som sammen har arbejdet for at sikre en ansvarlig udvikling af nanoteknologi inden for forskning og innovation. 
  • Fremvist hvordan co-creation kan skabe et væld at produktforslag indenfor energi, sundhed og fødevarer, heraf fem helt konkrete produktforslag. 
  • Demonstreret den værdi som samskabelse og involvering af interessenter og borgere skaber for at sikre, at innovationen stemmer overens med samfundsværdier. 
  • Udviklet toolkits og træningsmateriale som inspirerer forskning, innovationsinstitutioner og virksomheder til at integrere og involvere civilsamfundet yderligere. 
  • Formuleret politiske anbefalinger til at styrke imødekommenhed over for samfundets behov, værdier og bekymringer til fremtidens applikationer af nanoteknologi 

 

Læs mere, find toolkits, white papers, policy og industri –briefs og meget mere på gonano-project.eu du finder udvalgte publikationer nederst på denne side. 

GoNano (Governing Nanotechnology through Societal Engagement) var et 3½-årigt EU-projekt under Horizon2020, Grant Agreement no. 768622. Det er koordineret af Teknologirådet og har partnere fra ni EU-lande. 

Kontakter