Genteknologisk Moratorium

maj 24, 2000

Genteknologien og betingelserne for produktion og salg af gensplejsede fødevarer, har været til debat i de sidste 5 år. I juni 1999 underskrev fem EU-lande -herunder Danmark- en fælles aftale om ikke at godkende markedsføring af gensplejsede fødevarer, før der forelå et nyt udkast til direktiv om udsætning af gensplejsede organismer. At moratoriet er blevet en realitet er kommet bag på mange og vi står uden bud på, hvad moratoriet indholdsmæssigt skal bruges til. Det forsøgte Teknologirådets projekt at svare på via en konference.

Det er muligt at bestille en udskrift af oplægsholdernes manuskripter fra konferencen, ved at kontakte Teknologirådet på 33320503 eller tekno@tekno.dk. Prisen er 95 kr.

Udskriften kan også hentes ned her på siden i PDF format.