Genteknologi og fødevareforsyning i den 3. verden

Billede fra: www.undp.org

“Vi vil ikke sætte grænser for teknologien”. I UNDP’s Human Development 2001 tages klart stilling til fordel for at anvende genetisk modificerede afgrøder i ulande. Modreaktionerne kom prompte: Der er mad nok, det er et fordelingsproblem. Hvad er facts og hvad er holdninger?

Disse – og mange flere – spørgsmål blev diskuteret af en arbejdsgruppe på bl.a. tre workshops, som afholdes i foråret 2003.

Teknologirådets projekt har haft til formål at vurdere, om dansk udviklingsbistand med fordel kan inddrage gensplejsede afgrøder i arbejdet for at forbedre levevilkårene for de fattigste befolkningsgrupper.

Den første workshop blev afholdt den 23. januar. Her mødtes arbejdsgruppen med en række eksperter for at foretage en landbrugs- og miljømæssig vurdering. Den anden workshop blev afholdt den 31. marts og her blev de samfundsmæssige, økonomiske, sociale, etiske og kulturelle aspekter af at støtte genmodificerede afgrøder i ulande diskuteret. Den tredje og sidste workshop blev afholdt den 8. maj. Her foretoges en vurdering af, hvorvidt gensplejsede afgrøder understøtter principperne bag dansk udviklingspolitik.

En rapport med arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger kan downloades nedenfor, hvor der også er linket til en fyldig projektbeskrivelse samt til andre relevante rapporter. Rapporten kan også bestilles i Teknologirådet. Den koster 30 kr. (eksklusiv ekspeditionsgebyr).

Som opfølgning på udgivelsen af rapporten, afholdt Teknologirådet i fællesskab med Bistandsfaglig tjeneste (BFT) i DANIDA et bistandsfagligt møde den 9. marts. Formålet med mødet var – med udgangspunkt i rapporten – at drøfte, hvordan man kan hjælpe udviklingslandene med at håndtere eksisterende, genmodificerede afgrøder og udvikle nye, der kan opfylde deres særlige ønsker og behov – sådan som rapporten anbefaler. På mødet deltog en bred kreds af folk med særlig ekspertise indenfor et eller flere af de områder, rapporten kommer ind på.