Fremtidens Grønne Energi og Borgerne

– Inddragelse af borgere og interessenter vedrørende opstilling af VE-anlæg i Region Sjælland.

Der skal opstilles meget mere vedvarende energi i det åbne land – hele 4 gange mere ifølge regeringen. Det kan skabe lokale konflikter ude i kommunerne, da der er mange forskellige interesser at tage hensyn til blandt andet naboerne til anlæggene. Derfor går Teknologirådet og Region Sjælland nu sammen om at undersøge muligheder og barrierer for opstilling af vedvarende energianlæg i tre forskellige kommuner; Holbæk, Kalundborg og Vordingborg. I samspil med kommunen, interessenter, borgere og politikerne vil vi finde ud af hvor modstanden trykker og hvordan udviklingen kan ske på en mere demokratisk måde, hvor borgernes input tages med ind ved beslutningsbordet, når der skal placeres energianlæg som solceller og vindmøller i det åbne land

 

Projektet løber fra efteråret 2022 og indtil slutningen af 2023 og er opdelt i følgende 4 faser:

Projektstart i 2022

Fase 1: Status- og baggrundsmateriale udarbejdes, som danner basis for efterfølgende workshops med interessenter og politikere. Kommunerne får indflydelse på, hvilke interessenter der skal inddrages. Dialogen i fase 1 er centreret om at identificere mål, udfordringer og løsningsforslag – der skal resultere i et ajourført og kommunespecifikt baggrundsmateriale, som præsenteres og debatteres med borgere i de udvalgte kommuner i fase 2.

Fase 2:I denne fase tilrettelægges der borgerinddragelsesaktiviteter i kommunerne. Borgerinddragelsen skaber dialog med fokus på vægtning af fordele og ulemper samt alternative løsningsforslag.

Fase 3: Resultaterne af fase 2 fremlægges og diskuteres på et eller flere seminarer med forvaltning og politikere fra de udvalgte kommuner. Denne proces skal specificere løsningsrummet i de udvalgte kommuner, samt pege på muligheder og fordele ved tværkommunale løsninger

Fase 4: Tværkommunal diskussion af mulighederne for at realisere projektets resultater på regionale seminarer for politikere og forvaltninger.

Projektafslutning i 2023

Kontakter