FETA – Hvordan opnår vi en fair energiomstilling?

oktober 26, 2020

FETA–projektet handler om at bidrage til en fair energiomstilling. Det er en forkortelse for ”Fair Energy Transition for All”.

De gule veste demonstrationer i Paris, som var en reaktion på planer om øgede energiskatter, er et bevis på, at den europæiske energiomstilling er dårlig til at indtænke alle samfundets borgere. Reaktionerne er nødvendigvis ikke så voldsomme som i 2018 i Paris, men problemstillingen er gældende i næsten hele Europa.

 

Repræsenteret debat

FETA–projektet vil lytte til de uhørte stemmer i Europa, som i dag ikke bliver hørt eller repræsenteret i den offentlige debat. Ideen er at tage udgangspunkt i disse gruppers erfaringer og meninger for at udvikle løsninger til og med dem. Vi ønsker derfor at kunne besvare følgende spørgsmål ved projektets ophør:

Hvordan sikres det at udgifterne og fordelene ved energiomstillingen fordeles ud over samfundet på en fair måde?

Hvordan kan vi i Europa undgå at nye politiske tiltag og den grønne omstilling rammer nogle befolkningsgrupper hårdere end andre?

Hvordan kan man bedst kombinere handling for energiomstilling og social retfærdighed?

 

Formidling af politiske tiltag

En vigtig del af projektet er at udvikle og formidle politiske tiltag på både europæisk og nationalt plan. Disse har til formål at sikre at fremtidig udvikling af politikker ikke skaber ulighed i samfundet eller at enkelte befolkningsgrupper vil blive påvirket i en højere grad.

Rundt omkring i Europa er der blevet afholdt Citizens’ Assemblies, hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen bliver inddraget og giver deres bidrag til, hvordan energiomstillingen skal tage form.

Her har FETA projektet en anden tilgang, da der her udelukkende fokuseres på et mangfoldigt udsnit af borgere, der af forskellige årsager kan blive særligt påvirket af de politiske tiltag og den grønne energiomstilling.

Ved at give de uhørte stemmer i samfundet en stemme samt at sørge for at denne stemme bliver hørt af de rigtige mennesker, sikrer FETA projektet at politikerne har de bedst mulige forudsætninger for at skabe en energiomstilling, der er fair for alle.

 

Processen

 Første fase af projektet består af 10 fokusgruppeinterviews med 10-15 borgere i en udvalgt befolkningsgruppe. Her diskuterer de deres holdninger og erfaringer med den grønne omstilling indenfor områderne transport og husholdning. Resultaterne fra disse fokusgruppeinterviews samles og bliver herefter gennemgået af en eksptergruppe. Medlemmerne af ekspertgruppen skal deltage i ca. 5 møder efter første fase af borgerinddragelsen er gennemført. Ekspertgruppen har som formål at diskutere, udfordre og udfolde resultaterne fra borgerne, hvilket vil blive summeret af Teknologirådet i en rapport. Denne rapport vil blive vurderet og færdigbehandlet i borgerinddragelsens anden fase gennem et mindre borgerting med 30 udvalgte borgere fra de første fokusgrupper.