Fem borgertopmøder om sundhedsvæsenet – værdier og udfordringer

marts 6, 2011

Danmarks fem regioner afholdt den 5. marts 2011 synkront fem ens borgertopmøder for i alt 1000 borgere. Borgertopmøderne var planlagt og gennemførtes af Teknologirådet i samarbejde med Danske Regioner og de enkelte regioner i Danmark.

Borgertopmødernes emne
Sundhedsvæsenet tilhører os alle, og det vedrører os alle. Der bliver brugt flere penge på området end nogensinde før, og udgifterne til sundhedsvæsenet er steget markant i det nye årtusind. Alligevel må de folkevalgte politikere træffe valg og fravalg, der præger hverdagen for patienter, pårørende og ansatte. Det gælder om at kunne sikre de værdier, vores sundhedsvæsen bygger på – også fremover, hvor udgifterne ikke vil kunne stige så kraftigt som i det seneste årti. Det er i alles interesse, at vores sundhedsvæsen fortsat kan levere kvalitet og effektivitet, og at vi kan få den nødvendige behandling, når der er brug for det.

De danske regioner har ansvaret for at styre og administrere det danske sundhedsvæsen, og på borgertopmøderne kunne regionsrådspolitikerne møde danskerne i en åben, demokratisk debat om, hvordan vi kunne styrke vores sundhedsvæsen fremover. På topmøderne havde borgernes holdninger hovedrollen på dagen, uden indblanding fra politikerne, der denne dag blot var ‘med på en lytter’ som neutrale bordformænd ved hvert bord.

Borgertopmødernes forløb
De fem borgertopmøder udførtes stort set identisk efter samme koncept, så resultaterne fra hver region kunne sammenlignes. Resultaterne bestod af formuleringer af over 130 visioner for sundhedsvæsenet – en for hver af de borde, som borgerne sad ved på dagen. Derudover afgav de deltagende borgere en række individuelle svar via elektroniske afstemninger, hvis resultater med det samme kunne vises på storskærm.

Resultater
Resultaterne af borgertopmøderne gav politikerne vigtige input til deres fortsatte arbejde. Her er alle originale resultater gengivet, både fra de enkelte regioner og landsdækkende, dvs. på tværs af regionerne.

Resultater