Fælles værdigrundlag i psykiatrien

juli 7, 2004

I maj 2004 afviklede Teknologirådet konferencen:

‘Fælles værdigrundlag for den offentlige indsats i social- og sundhedssektoren for mennesker med en sindslidelse’.

Udkast til værdigrundlag bygger på et debatoplæg og på de reaktioner, der har været på oplægget. Konferencen fandt sted på initiativ af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet den 10. maj 2004.