Energikatalog – teknologier der udnytter vedvarende energi

september 1, 2004

Teknologirådets udgivelse ”Energikatalog – Teknologier der udnytter vedvarende energi” rummer en let tilgængelig introduktion til 11 udvalgte teknologier, som vurderes at være relevante i forhold til en fremtidig dansk udbygning med vedvarende energi: Solceller, solvarme, varmepumper, geotermiske anlæg, vindmøller, bølgekraftanlæg, biogasanlæg, biomassefyrede kraftvarmeanlæg, bioethanolanlæg, brændselsceller og energibesparende teknologier.
Der ses på teknologiernes anvendelse i anlæg helt fra husstandsstørrelse og op i MW-størrelse, og både teknologiernes standpunkter i dag og deres fremtidige muligheder vurderes.

For hver af teknologierne beskrives teknologien i grundtræk, dens forsknings- og udviklingsmæssige stadie, dens forsyningspotentiale, miljøpåvirkning, anvendelsesområder, prisniveau, oplagte placeringer, samspil med andre teknologier med mere. For hver teknologi gives også hhv. en ekspertvurdering og Energistyrelsens vurdering af teknologiens fremtidige potentiale i Danmark.
Katalogets opbygning, hvor centrale fakta om hver teknologi sammenfattes i grafiske fremstillinger, gør kataloget let anvendeligt og overskueligt, og giver mulighed for hurtigt at sammenholde fordele og ulemper ved teknologierne. Samtidig gives der via teksten yderligere information for den nysgerrige læser, som ønsker den uddybende beskrivelse af hver teknologi.

Kataloget er dog kun tænkt som hjælp og inspiration til de første overvejelser om projekter med vedvarende energi, og lægger op til at man selv indhenter den nødvendige detaljerede viden til at træffe den afgørende beslutning om at igangsætte et projekt. I kataloget kan man således også finde kontaktpersoner, pjecer, hjemmesider mm., hvor der kan søges yderligere information om de enkelte teknologier.

Du kan bestille ”Energikatalog – Teknologier der udnytter vedvarende energi” hos Teknologirådet. Kataloget koster 30 kr. + ekspeditionsomkostninger. Send en e-mail til tekno@tekno.dk.

Alternativt kan du downloade kataloget gratis til højre på siden og selv printe det ud.