Elektronisk overvågning

december 1, 2000

Et kamera holder øje med kunder og ansatte i supermarkedet. Billisten bliver fotograferet når hastigheden overstiger det tilladte. Barnet bliver overvåget i børnehaven. Vi oplever i disse år en øget udbredelse af elektroniske kontrolsystemer, videoovervågning, signalaflytning. Der er brug for en samlet vurdering af overvågningsteknologiens muligheder og konsekvenser for den enkelte borger i samfundet. Projektet sætter ord på de forventninger og den frygt overvågningsteknologien skaber. Og det giver nogle bud på hvordan vi skal forholde os til udviklingen – hvilke principper der bør gælde når vi i fremtiden skal afgøre om et overvågningsprojekt er godt eller skidt.