Effektiv forvaltning af klimatilpasning i Danmark

juni 25, 2020

I Danmark står vi overfor væsentlige udfordringer i forhold til at følge med klimaændringer, og tilpasse vores samfund til de problemer, det medfører. I takt med at klimaforandringerne tager til, er der et voksende behov for effektiv koordinering af klimatilpasningsindsatserne for at kunne optimere vores ressourcer. Danmark mangler i øjeblikket en langsigtet og helhedsorienteret vandressourceforvaltning for at kunne håndtere disse udfordringer.

Manglen på forvaltning er en stor forhindring for at kunne løse de komplekse udfordringer forbundet med vandressourcer. I Teknologirådet har vi erfaring med at inddrage aktører, eksperter og borgere på tværs af fagområder for at løse problemer, der strækker sig over mange forskellige områder. Vi sammensætter en ekspertgruppe og udarbejder en handlingsplan for projektet. Ekspertgruppen skal afdække de udfordringer og dilemmaer, der findes indenfor en række temaer i forhold til klima, vand, lovkompleksiteter og finansiering, samt at komme med en palette af løsningsforslag. Projektet munder ud i en høring i folketinget, hvor en række prioriterede anbefalinger, på baggrund af ekspertgruppens arbejde, vil blive præsenteret og diskuteret.

I dag ligger ansvaret for al klimatilpasning i de enkelte kommuner, hvilket kan lede til mange udfordringer i forhold til ressourcer, finansiering, tværkommunale løsninger, mm. Der er derfor et potentiale for i højere grad at koordinere og at have et tæt samarbejde på tværs af kommuner, regioner og staten.

Projektet afrundes med at undersøge mulighederne for opfølgning i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg samt regionale fora mm. Denne opgave er et led i en række andre klimarelaterede projekter, som Teknologirådet har arbejdet med gennem 20 år.

Med en usikker fremtid i vente på grund af klimaforandringerne, så har Danmarks borgere brug for at deres repræsentanter i kommuner, regioner og regeringen står sammen om en fælles plan for håndteringen af de kommende udfordringer.

Du kan også læse om projektet i Danske Regioner her