Det fremtidige danske energisystem

september 6, 2004

Energisektoren i Danmark har indenfor de seneste år fået nye rammebetingelser i kraft af blandt andet liberalisering og internationale klimaaftaler. Disse ændringer stiller sektoren over for nye store udfordringer. Gennem dette projekt vil Teknologirådet skabe rammen om en åben debat mellem politikere og energisektorens aktører, om hvilke udfordringer det fremtidige danske energisystem står overfor, og hvordan disse udfordringer bedst tackles.

*Rapporter, modelværktøj, nyhedsbreve og podcast fra høringer og konference kan downloades via links til højre på denne side.

 

Tidligere projekter om energi

Teknologirådet iværksatte i 2003 de to energiprojekter ”Energiteknologi som vækstområde” og ”Når den billige olie slipper op”. Projekterne involverede en lang række danske aktører – virksomheder, institutioner, organisationer og politikere – indenfor energiområdet, og resultaterne fra begge disse projekter indikerer en efterspørgsel efter mere langsigtede bud på en dansk energifremtid. Bud på et energisystem, som både kan sikre balance mellem forsyningssikkerhed, miljø og økonomi, fremme energiområdets erhvervsmæssige potentialer og tage hensyn til olieressourcernes begrænsning inden for en overskuelig tidshorisont.

 

Et panel af folketingspolitikere

Teknologirådets projekt om det fremtidige danske energisystem vil skabe et rum for debat om sådanne bud på danske energifremtider. Omdrejningspunktet i projektet er et Fremtidspanel bestående af folketingspolitikere, som repræsenterer alle Folketingets partier. Teknologirådet har arrangeret 4 høringer for Fremtidspanelet, hver med deres tema om det fremtidige danske energisystem.

 

En ekstern styregruppe

I projektet deltager en ekstern styregruppe, som bistår Teknologirådet i planlægningen af forløbet, og som desuden bidrager med viden om det danske energisystem.

 

Projektets styregruppe består af:

 • Inga Thorup Madsen, Centralkommunernes Transmissionsselskab
 • Hans Jürgen Stehr, Energistyrelsen
 • Poul Erik Morthorst, Forskningscenter Risø
 • Peter Børre Eriksen, Energinet.dk
 • Benny Christensen, tidl. Ringkjøbing amt
 • Flemming Nissen, Blue O
 • Helge Ørsted Pedersen, Ea Energianalyse
 • Poul Dyhr-Mikkelsen, Danfoss
 • Aksel Hauge Pedersen, DONG
 • Tarjei Haaland, Greenpeace
 • Ulla Röttger, Det Rådgivende Energiforskningsudvalg (REFU)

 

Tidshorisont og status

De fire høringer blev afholdt den 19. januar 2005, den 17. november 2005, den 25. januar 2006 og den 18. maj 2006. På den sidste høring blev projektets resultater, i form af en række teknologiscenarier som bud på et dansk energisystem i 2025 med en målsætning om at halvere olieforbruget og CO2-udslippet, lagt frem til debat. I foråret 2007 afholdes en række workshops om virkemidler, der kan opfylde teknologiscenariernes målsætninger.