Council of Coaches – Ansvarlig udvikling af digitale sundhedscoaches

Virtuelle coaches er et område i rivende vækst indenfor sundhedssektoren. Men hvordan høster vi frugterne af denne udvikling uden samtidig at så frøene til fx et kontrol- og overvågningsregime?

I en sundhedssektor, hvor tiden ofte er knap, ligger der et stort potentiale i at hjælpe den enkelte borger med at foretage sunde valg ved hjælp af digitale hjælpemidler.

Virtuelle coaches er et område i rivende vækst, hvor man forsøger at forløse dette potentiale. Og det er slet ikke urealistisk at forestille sig, at vi hver især om ganske få år vil gøre brug af programmerede coaches som en naturlig del af vores sundhedspleje.

Men hvordan høster vi frugterne af denne udvikling uden samtidig at så frøene til fx et kontrol- og overvågningsregime, hvor forsikringsselskabet pludselig kan vende en formodet fortrolig samtale imod brugere?

Sådanne spørgsmål afsøger Fonden Teknologirådet i et nyt projekt i direkte samarbejde med et internationalt udviklingsteam i verdensklasse.

En åben tilgang til virtuel coaching

Council of Coaches er et EU-finansieret udviklingsprojekt, som sigter mod at ændre, hvordan vi ser på virtuel coaching. Der findes allerede et væld af applikationer, der giver brugerne støtte til at forfølge bestemte livsstilsmål – fx at ryge mindre og motionere mere. Men disse virtuelle coaches repræsenterer ofte en enstrenget faglighed og kan derfor godt blive nogle lidt ensporede samtalepartnere.

Council of Coaches-projektet søger i stedet at producere et helt hold af coaches (et personligt ’råd’ eller council på engelsk), hvor en række fagligheder repræsenteres af hver sin coach. Denne tilgang giver en række fordele frem for eksisterende løsninger. Den giver mulighed for at tage andre vinkler – fx personlig udvikling eller socialt velbefindende – op som supplement til et snævrere fokus på det fysiske helbred.

Tilgangen åbner også op for en mere dynamisk interaktion mellem brugeren og applikationen. Holdet af coaches vil ikke nødvendigvis være enige med hinanden og vil nogle gange diskutere indbyrdes. Det giver brugeren rum til at reflektere over forskellige synsvinkler og giver plads til den ambivalens, som er central i al motivation.

På den måde forfølger Council of Coaches på én gang en bredere sundhedsforståelse og en anerkendende tilgang til sundhedsmotivation.

Hvordan sikres ansvarlig udvikling på projektniveauet?

Det spørgsmål, Fonden Teknologirådet arbejder med i projektet, er, hvorvidt projektets ærligt mente fokus på at bidrage til løsninger på det aldrende samfunds udfordringer er tilstrækkeligt til, at vi kan sige, at projektet lever op til sit samfundsansvar.

Netop dette spørgsmål er helt centralt for forsknings- og innovationspolitikken i disse år. Aktørerne i innovationssystemet forventes i stigende grad at bidrage til løsningen af samfundets store udfordringer. Men der stilles også sideløbende krav til gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til, hvordan offentlige investeringer i forskning og innovation forvaltes.

Hvordan og hvorvidt kan deltagerne i et udviklingsprojekt sikre sig, at resultaterne af deres arbejde siden hen bruges til reel fordel for borgere og brugere? Og hvordan skal selve projektet ledes, så det bidrager til at skabe samfundsmæssig værdi, selv hvis det måske ikke når sit endelige mål?

Disse og andre spørgsmål søger Fonden Teknologirådet at håndtere under overskriften ’Ansvarlig Forskning og Innovation’ i forbindelse med Council of Coaches-projektet.

 

Ansvarlighed gennem inddragelse og eftertanke

Som en del af den tilgang, vi har udviklet, sørger vi for, at projektkonsortiet ikke blot lytter til brugernes behov, men også tager sig tid til at indgå i dialog med samfundets aktører i bredere forstand. Det giver lejlighed til at reflektere over, hvad det egentlig er for en udfordring, projektet søger at løse, hvilke interesser der er på spil på området, og hvilke anvendelsesscenarier konsortiet må tage højde for.

Vi søger også at sikre, at der foregår en løbende tænkning internt i projektet vedrørende de målkonflikter, der måtte eksistere mellem positive bidrag til brugernes hverdag og samfundets udvikling på den ene side og potentielle negative konsekvenser og risici for misbrug på den anden side.

Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at alle tænkelige forhold håndteres med fuldstændig pletfrihed. Men vi håber at sikre en eftertanke og gennemsigtighed, som give investorer, indkøbere og brugere senere i udviklingskæden mulighed for at tage stilling til projektets resultater på et oplyst grundlag. Samtidig håber vi, at andre forskere og udviklere vil lade sig inspirere af tilgangen.

Fakta om Council of Coaches-projektet

Council of Coaches er finansieret af Europa Kommissionens program for forskning og innovation – Horizon 2020 – under kontraktnummer 769553. Projektet ledes og koordineres af Twente Universitet i Holland.

 

Besøg projektets hjemmeside her

Kontakter