Conference on the Future of Europe

Teknologirådet er medarrangør af Conference on the Future of Europe (CoFe). Et ambitiøst projekt, der giver Teknologirådet mulighed for at trække på hele vores 30-årige erfaring med inddragelse og samarbejde på tværs af komplekse projekter og dagsordener. 

En historisk borgerinddragelse om Europas fremtid!

Teknologirådet er partner i planlægningen af Conference on the Future of Europe. Et ambitiøst projekt, der giver Teknologirådet mulighed for at trække på hele vores 30-årige erfaring med inddragelse og samarbejde på tværs af komplekse projekter og dagsordener. 

I efteråret 2021 og foråret 2022 skal en historisk borgerinddragelse finde sted på tværs af Europas lande. Målet er at høre hvad EU’s egne borgere har af håb og drømme for fællesskabet og hvilke udfordringer og muligheder, der ifølge borgerne lurer i fremtiden. Det skal bidrage til at sikre, at EU går en håbefuld fremtid i møde, og at EU forbliver relevant og væsentlig for alle sine borgere. 

 

EU er historiens mest succesfulde fredsprojekt

Med sine 447 mio. borgere, 24 sprog og verdens næststørste samlede økonomi er EU en sammensat region og alligevel har EU siden 1993 været garant for fred igennem tiltagende samarbejde og samhandel EU’s handelsrelationer og humanitære bistand påvirker resten af verden og har bidraget til at sprede værdier som menneskerettigheder, demokrati og international lov og ret. 

Trods succeshistorien er EU’s fremtid uklar. Efter Brexit er det blevet tydeligt, at en videre ekspansion af EU ikke længere er givet, og med skiftende supermagter på den internationale scene og globale udfordringer som klimaforandringer i horisonten, er EU’s rolle og ansvar til debat – både i Europakommissionen og blandt almindelige europæiske borgere. Det har Europakommissionen nu besluttet at løfte til et nyt niveau ved at spørge EU’s borgere direkte til råds.  

 

Aktiv online-platform 

Det er en vigtig del af projektet at sikre, at borgere fra hele Europa bliver hørt, og at konferencen bindes sammen med aktiviteter på nationalt og lokalt plan. Derfor har konferencen oprettet en aktiv online-platform, hvor både individuelle borgere og arrangører af lokale og nationale borgerinddragelsesevents kan melde ind med anbefalinger til Europas fremtid indenfor de ti emner, konferencen fokuserer på. Kernen i borgerinddragelsen er fire tvær-Europæiske borgerpaneler, med hver 200 repræsentativt udvalgte, europæiske borgere, der skal udvikle et sæt anbefalinger til Europas fremtid. Processen og metoden minder meget om den, det danske – og andre europæiske – klimaborgerting følger. Borgerpanelernes anbefalinger skal behandles på konferencens plenarsamlinger, hvor både borgere og politikere (fra nationale parlamenter og Europaparlamentet) har en plads. Det forventes, at hele den noget komplicerede proces munder ud i nye, fælles beslutninger om Europas fremtid. Konferencen er igangsat og styres af EU Kommissionen, Europaparlamentet og Europarådet i fællesskab og som nævnt, kan du som borger i EU også deltage i samtalen via online-platformen, som tilgås her, hvor du også kan læse mere om hvordan, hele konferencen er skruet sammen. 

 

Teknologirådet står bag planlægningen af de fire tvær-europæiske borgerpaneler sammen med fire andre konsortiemedlemmer. 

 

 

Konsortiemedlemmerne er, udover Teknologirådet: 

Missions Publiques, Frankrig

Deliberativa, Spanien

Ifok, Tyskland

Teamwork, Frankrig 

Kontakter