Civile droner i Danmark – potentialer, udfordringer, anbefalinger

januar 20, 2016

Som led i fordelingen af forskningsreserven besluttede Folketinget at igangsætte en kortlægning og teknologivurdering af civile aktørers igangværende og planlagte anvendelse af droner i Danmark. Fonden Teknologirådet stod for projektet.

Projektet har inddraget en lang række samfundsmæssige interesser i vurderingen af mulighederne indenfor innovativ anvendelse af droner. Hensigten var at opnå et bredere, demokratisk funderet beslutningsgrundlag for en eventuel dansk satsning på området.

Projektets indhold
En bred tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter indenfor producenter af droner, luft- og skibsfart, forskning og myndigheder blev sammensat som faglig baggrund for projektet. Projektet indeholdt desuden indsamling og sammenfatning af de eksisterende vidensgrundlag, der blev suppleret af arbejdsgruppen og analyseret med henblik på udgivelse i projektets slutrapport. Projektet afholdt også en innovationsworkshop med inddragelse af viden fra relevante tværfaglige ekspertområder, analyse af anvendelsesområder, konkretisering af anvendelsespotentialet for de enkelte områder og anbefalinger til prioritering.

Baggrund
Droner er et teknologisk felt i rivende udvikling – som derfor af stor interesse for dansk forskning og erhvervsliv. Danmark har særlige muligheder for at skabe innovative løsninger på en række samfundsnyttige områder, hvis der etableres et samarbejde mellem brugere, forskere og erhvervsliv, og hvis løsningerne respekterer krav til privatlivsbeskyttelse, sikkerhed, miljø
mv. Danske udviklingsmiljøer står desuden stærkt indenfor f.eks. sensor-teknologi og automatisering, som er kerneteknologier i denne sammenhæng.

Udvikling af droner til civile formål rummer en række potentialer inden for områder, der er samfundsmæssigt og økonomisk vigtige. Anvendelse af droner kan dog udfordre en række principper for flyvesikkerhed, privatlivsbeskyttelse, menneskerettigheder, sikkerheds- og risikohåndtering og miljøhensyn og foranledige en debat om, hvor acceptabel anvendelsen vil være i offentlighedens øjne.

Læs mere i rapporten her.

 

Nordic UAS Event

UAS Test Center Denmark afholder Nordic UAS Event i Odense den 27. og 38. maj 2015. Til business-to business arrangementet mødes det nordiske marked med internationale aktører til åbningen af Danmarks UAS Verification Facility. Konferencen byder også på demo-flyvinger, foredrag om flyvning ’beyond visual line of sight’ og om avancerede sensorsystemer.