CASI -Samfundets inddragelse i bæredygtig innovation

november 22, 2016

CASI er et EU projekt, der fokuserer på samfundets inddragelse i bæredygtig innovation indenfor klima-strategier, miljø, effektivt ressourceforbrug og råmaterialer. Disse er nogle af de emner, som Europa-Kommissionen har udpeget som indsatsområder for forskning og innovation frem mod år 2020.

Projektet ønsker bl.a. at udvikle:

  • En ramme for hvordan man kan inddrage borgernes synspunkter, når de samfundsmæssige konsekvenser af et innovativt tiltag skal vurderes
  • At opnå en fælles forståelse af ”best practices” i forvaltningen af bæredygtig innovation
  • Konkrete anbefalinger til politikere i EU om, hvordan man fremmer innovation, og hvordan overvejelser om bæredygtighed kan indarbejdes heri

 

Teknologirådets rolle i CASI har blandt andet været

  • At designe processen for og koordinering af borgerinddragelse i 12 europæiske lande
  • Lave løbende intern evaluering og opfølgning på CASI projektets fremskridt
  • At koordinere udvikling af anbefalinger og information til nationale og europæiske beslutningstagere baseret på CASI-projektets resultater

 

Fakta om CASI

CASI består af 19 partnerorganisationer fra 12 lande i EU (Bulgarien, Storbritannien, Danmark, Finland, Belgien, Polen, Portugal, Slovenien, Italien, England, Tyskland, Østrig og Tjekkiet).

CASI er finansieret under EU’s 7. rammeprogram for forskning (FP7).

CASI-projektet løber i 42 måneder fra januar 2014 til juni 2017.